Föreningens jubileumsutställning 40 år, visades
på kulturhuset Vingen under oktober 2017.

Utställningen bestod i huvudsak av ett antal skärmar med uppsatta bilder och texter som speglade äldre tid och olika platser i vår bygd. Eftersom en skärm är stor och innehåller i regel 8 mindre bilder med tillhörande bildtext - behövde vi för läsbarhetens skull anpassa utställningen.

Nedan finns listat de olika skärmarnas teman försedda med länkar. Vald skärm visas i eget fönster och under varje skärm ses de olika bilderna med tillhörande texter.
Varje skärm har i övre högra hörnet, länkar för att kunna blädra BAKÅT eller till NÄSTA skärm.
Nederst under alla skärmens bilder, finns länkar TILLBAKA till denna sida, eller NÄSTA skärm.

0_ Utställningen och invigningen

16 Bur, Bua, Skogen och Bulycke

1_ Hembygdsföreningen

17 Syrhåla

2_ Hembygdsgården

18 Björlanda första skolor

3_ Forntiden

19 Centrala Björlanda

4_ Björlanda och Torslanda medeltida kyrkor

20 Lilleby och Låssby

5_ Båtsmän och deras torp

21 Östergärde - Steneby

6_ Torslandas affärer

22 Byar som försvann

7_ Flygbilder 1955 och 2005

23 Byar, boplatser och laga skifte

8_ Torslandas första skolor

24 Jordbruk i Björlanda

9_ Amhult & Kärrs byars samfällighetsförening

25 Jordbruksarbete med potatis, hö och havre

10 Amhult

26 Flygplatsen - invigningen 1923

11 Hällsvik

27 Flygplatsen - utbyggnader

12 Hjuvik

28 Flygplatsen - innan flytten till Landvetter 1977

13 Nolered

29 Bygget av Amhults centrum

14 Tumlehed

30 Kartor från 1934

15 Jack Uppskärarens tredje offer

31 Sörred och Volvo


Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-28 kw