Föreningens jubileumsutställning som visades
på kulturhuset Vingen under oktober 2017.

Utställningen bestod i huvudsak av ett antal skärmar med uppsatta bilder och texter som speglade äldre tid och olika platser i vår bygd.
Eftersom en skärm är 100 x 70 cm stor och innehåller i regel 8 mindre bilder med tillhörande bildtext, var vi tvungna för läsbarhetens skull,
att bygga denna sida så här. Nedan finns listat de olika skärmarnas teman och är klickbara. Skärmen visas i eget fönster
och under visas delförstoringar av bilderna med bildtexterna.
Det finns i övre högra hörnet på varje skärm, länkar för att kunna blädra BAKÅT eller NÄSTA.
Även nederst under delförstoringarna, finns länkar TILLBAKA till denna sida, eller NÄSTA som visar nästa skärm.
Genom att använda NÄSTA kan du stega dig igenom alla skärmarna i en lång rad.

0_ Utställningen och invigningen

16 Bua, Bur, Bulycke och Skogen

1_ Hembygdsföreningen

17 Syrhåla

2_ Hembygdsgården

18 Björlanda första skolor

3_ Forntiden

19 Centrala Björlanda

4_ Björlanda och Torslanda medeltida kyrkor

20 Lilleby och Låssby

5_ Båtsmän och deras torp

21 Östergärde - Steneby

6_ Torslandas affärer

22 Byar som försvann

7_ Flygbilder 1955 och 2005

23 Byar, boplatser och laga skifte

8_ Torslandas första skolor

24 Jordbruk i Björlanda

9_ Amhult & Kärrs byars samfällighetsförening

25 Jordbruksarbete med potatis, hö och havre

10 Amhult

26 Flygplatsen - invigningen 1923

11 Hällsvik

27 Flygplatsen - utbyggnader

12 Hjuvik

28 Flygplatsen - innan flytten till Landvetter 1977

13 Nolered

29 Bygget av Amhults centrum

14 Tumlehed

30 Kartor från 1934

15 Jack Uppskärarens tredje offer

31 Sörred och Volvo


Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-12 kw