Väderkvarnen i Östergärde, den hörde till Emanuelssons på Frälsegården. Foto från 1954.
.


Östergärde Frälsegård precis innan rivningen. Frälsegården var den sista av sex gårdar som fanns kvar i byn, den låg där Norrleden går.
I september 1980 såldes alla redskap, maskiner m.m. på auktion. Den siste ägaren var Ivar Emanuelsson.
.


Karl Samuelsson från Östergärde Skattegård sätter potatis med en sättmaskin omkring 1950.
I Björlanda kommun var han kommunalnämndens ordförande från år 1928 till dess att det 1952 blev Torslanda storkommun.
Han fortsatte som dess kommunalnämndsordförande till 1956.
.


Ernst Karlssons gård i Steneby 1954.
.


Linnéa och Gösta Karlsson från Steneby sorterar potatis 1969.
.


John Anderssons gård i Steneby. Gården som nu är borta, precis som alla de andra Stenebygårdarna.
Den låg ungefär där parkeringsplatsen idag är för Volvo Lastvagnars godsmottagning (TX-porten). Fotot är från 1928.
.


Gösta och Linnéa Karlssons ladugård i Steneby.
.


Gården till vänster är ”Rudolfs i Steneby” och ägdes av Rudolf och Edit Olofsson. Den andra gården är ”Bertils i Steneby”.
Där bodde syskonen Bertil och Alfrida Andersson och deras systerdotter Ingrid.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-24 kw