<


Viken Norgård ”Haralds i Viken”, framkammarstugan på bilden var byggd 1864 och låg på vänster sida av Torslandavägen
när man åkte mot stan i det område som Skanskas anläggning Vikans Kross ligger idag.
.


Sörred Bergegården, en av de sista ägarna var Albert Augustsson, här ligger idag bilbesiktningen i Sörred.
Sammanlagt så fanns det i Sörred och Röra byar 16 st. gårdar innan de uppköptes av bl.a. Volvo.
.


Intill Sörred Bergegården låg skolhuset i Sörred, på skolhusets plats ligger idag Sörredsvägens försskola.
.


Röra Sörgård ”Äckrorna”, gården inköptes av Volvo omkring 1960 och låg på västra sidan av Sörredsvägen
snett emot Volvos utställningshall Volvohallen, även kallad "kupolen".
.


En annan av Sörgårdarna i Röra, ”Gullkullen”, även den låg på västra sidan av Sörredsvägen och det som finns kvar av gården
idag är endast muren runt trädgården som man kan se på bilden.
  Namnet ”Gullkullen” skall ha kommit från det att en fattig karl gifte in sig på gården.
I förgrunden Sörredsvägen. I bakgrunden ser vi Volvos Torslandafabrik, i mitten med alla ventilationstrummor är TB målerifabriken,
som är ihopbyggd med byggnaden i högra delen av bilden som är TA karossfabriken. Åt vänster på bilden är TB ihopbyggd med TC
monteringsfabriken, men den finns utanför bilden.
I andra våningen på dessa fabriker går en rak korridor från ena änden till den andra som är längre än 1000 meter.
Bilparkeringen vi ser över häcken är för de anställdas bilar utanför TA-porten.
.


En liten by med endast två gårdar var Skäggered som nu ligger innanför Volvos staket,
namnet antas komma från mansnamnet Skaegge samt red = röja, alltså Skaegges röjning.
Den gården som är på bilden är ”Oskars på Skäggered”.  Båda gårdarna är nu borta.
.


1942 fälldes den första älgen på Hisingen, det var på Röra bys utmarker i Björlanda.
Axel Pettersson (Axel på Önnered) hämtade älgen med sin häst Blända.
Älgen kördes till slakthuset i Göteborg med en gengasbil men eftersom det var krigstid och ransonering
fick jaktlaget bara behålla en part och kronan tog resten men betalade 2,20 kr/kilo.
.


Svänger man av från Sörredsvägen och har passerat IAC fabrik i riktning mot Låssby så låg där förr två gårdar i byn Önnered.
Den första låg där IAC har sin parkering. Den andra något hundratal meter längre fram på Gamla Sörredsvägen var ”Axels på Önnered”,
fotot från 1928 med det gamla manhuset. 1929 byggdes ett nytt hus på motsatt sida vägen.
Det gamla huset på bilden fick stå kvar tills hela gården revs omkring 1970.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-24 kw