Alla som åker väg 155 (Torslandavägen) till Göteborg passerar Syrhåla. Fram till 1960-talet låg här en by, som visas på denna karta.
Gårdarna är idag borta och ersatta av industrier. Syrhåla tillhörde Göteborgs Stad på den tiden Torslanda var en egen kommun.
Därför har barnen uppvuxna i Syrhåla inte gått i samma skolor som barnen i Torslanda. Barnen fick gå i Härrödsskolan,
som låg strax sydväst om Sörredsmotet där det idag finns en Preem bensinstation.
.


Denna bild taget från nordväst 1928 och visar Syrhåla by. Från vänster Olenas (Einars) – denna gård var 1965-1977
Torslanda brandstation och därefter Emmaus.  Osvalds (Stamparns) huset mitt i bilden.
I fonden Jakob Wessbergs, Karl Berntssons, John Wessbergs och Erik Karlssons (Olas).
Längst till höger Landströms och Karl-Johans, vilken ägdes av Ivar Karlsson.
Torslandavägen ligger bakom de främsta gårdarna.
.


Denna bild är tagen från sydväst och vi ser Torslandavägen, väg 155. Gårdarna vi ser är Osvald Olofssons och Einar Olofssons.
I bakgrunden kan vi ana Volvos Torslandafabrik och Sörredsgården. Observera rödljusen som är till höger i bild.
Dessa stoppade trafiken på Torslandavägen då brandfordonen skulle ut på vägen.
.


Här en bild på den gamla kvarnen i Syrhåla, som ägdes av Karl Olsson, allmänt kallad Mjölnarn.
Bilden är tagen då kvarnen inte längre var i bruk. Istället användes den till verkstad för bilplåtslageri och billackering.
.


Harry Ivarsson på Hökgårn kör spannmål till Syrhåla kvarn, vintern 1940-41.
Hökgårn var i folkmun Petters-Ivar, på kartan i första bilden.
.


Petter-Ivars Kalle har hämtat ett lass hö i Utmarken. Bilden är från 1940-talet. Utmarkerna för gårdarna låg dels norr om
och väster om Syrhåla by, samt på holmarna söder om Syrhåla. På holmarna gick korna på bete under somrarna.
.


En teckning gjord av Lars Nyström, som tecknade för Göteborgs-Posten, 1965. Bilden föreställer ”Lasses i Syrhåla”,
med byns äldsta manhus. Namnet Lasses användes av de äldre i byn. Gården tillhörde på senare tid Carl Berndtsson.
.


Denna flygbild är på gården som på kartan kallas Jens-Axels. Här bodde Erik Larsson med familj, kallad för Jens-Axels Erik
eller Jens-Erik av de äldre. Stommen till ladugården är från 1700-talet, då den förste i släkten Larsson, Lars Jönsson,
flyttade till Syrhåla från Säve och byggde det första manhuset och ladugården. Manhuset på bilden byggdes 1905,
av Jens-Axel, Eriks far.
.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-16 kw