Texten ovan: Här hvilar - Förra Kadeten - och - SKolläraren - Carl Georg - Stenfeldt
Född den 6 Maj - 1788 - Död den 21? Septemb: - 1852.
( Anm.: enl. kyrkboken dog Carl, den 2 augusti och begravdes den 5 september, 64 år och 3 månader gammal ).

År 1842 blev folkskolan obligatorisk, men Björlanda hade inga riktiga skollokaler utan man fick ha undervisningen
i olika gårdar dit läraren fick ta sig.
En av de första lärarna i Björlanda var Carl Georg Stenfält, född 1788, som tidigare varit kadett på skeppet Tapperheten.
Han benämns både som barnlärare och skolmästare. Han har gjort votivskeppet i Björlanda kyrka (1842).
Hans gravvård i trä är bilden ovan. Stenfält bodde i Lexby västergård.
.


1851 byggdes den första skolan i Hovgården. 1862 beslöt man att en småskola skulle inrättas och skolan skulle ambulera mellan
Vikens, Lilleby och Alleby rotar. Då man ännu inte hade lokaler var det bönderna som upplät sina hem till skola.
Bland annat det hus som numera är Hembygdsgård har använts till skollokal.
Skolan/läraren skulle besöka rotarna två gånger om året och stanna tio veckor i Viken och sex veckor vardera i Alleby och Lilleby.
Här är det läraren Johan Larsson som fotograferats tillsammans med sin klass utanför Hovgårdens gamla skola.
.


Lexby skola, vilken numera är verkstad.
.


Lilleby gamla skola byggdes 1882. Det gamla skolhuset såldes till socknens SLU-förening som Bygdegård.
Huset var även skola 1959 och några år framöver. Sedan blev det Zenithgården. Numera ombyggd och privatbostad.
.


Storegårdens småskola byggdes 1882 och indrogs 1943/44 fram till 1950 och under tiden anordnades skolskjuts till Lexby skola.
År 1950 tillträdde Birgit Bengtsson sin tjänst i Storegårdens skola, (här med sin första klass 1950),
och bodde samtidigt i de två små rummen i skolbyggnaden. När Birgit Bengtsson flyttade ut användes skolan till vävstuga,
innan öppna förskolan och dagmammor delade på lokalerna. Numera är det förskola (dagis) i huset.
.


Lilleby skola byggdes 1933 men nedlades tillsvidare från nyåret 1941-1950 och skolskjuts anordnades till Lexby eller Storegården.
År 1949 valdes Ingeborg Andersson till lärarinna i Lexby men flyttade året efter till Lilleby skola som åter togs i bruk.
År 1965 flyttades skolverksamheten till Helgeredsskolan men läraren bodde kvar i sin lägenhet och skollokalen hyrdes ut.
.


Hovgårdens folkskola stod klar 1909. Man hade innan diskuterat om den gamla skolan i Hovgården gick att använda som lärarbostad
då man byggde ny skola, eller om man skulle bygga den nya skolan i två våningar, med två skolsalar för 42 barn vardera
samt två lägenheter i andra plan. Man valde det senare. I många år inhystes förskoleklasser, på senare år är det en förskola för 1-5-åringar.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-28 kw