Första gången som Amhult omnämndes skriftligt var 1388. Byn hette då Almholte och tros ha legat intill en almskog.
Kärr och Amhult var grannbyar, med tätt byggda gårdar. I Kärr fanns även en väderkvarn.
  Kartan från 1842 visar hur det såg ut innan laga skifte gjordes. Efter detta flyttades ett antal gårdar.
.


Vi ser en tydlig skillnad mot hur det såg ut 92 år senare. Gårdarna ligger inte lika tätt längre.
Längst ned kan vi se att flygfältet har etablerat sig.
I bokstäverna LT i AMHULT finns en markering av mosse – detta blev senare branddammen, som idag kallas Amhults damm.
.


Denna bild visar John Johanssons gård – kallad John på Lyse. I bakgrunden syns längst till vänster Johan Benjaminssons gård i Kärr.
Därefter kommer gårdarna som låg i Amhult. Bilden är tagen 1971 då startbanan gick in i Amhult
och vägen till Hjuvik var dragen norr om Amhult.
.


Johan Benjaminssons gård i Kärr. Huset finns kvar och är varsamt renoverat. Till höger i bild ser vi flygfältet.
Huset ligger norr om väg 155 vid hållplatsen Gossbydal. När man åker mot Nordlyckeskolan har man huset på vänster sida.
.


Benjamin Olsson från Lyse med hustrun Lena och hunden Pilo. De bodde i ett litet torp
och Benjamins namn lever kvar via gatunamnet ”Benjamins lycka” i Trädgårdsstaden.
.


Amhult Uppegård som i folkmun kallades ”Olenas”. Olena, som blev änka tidigt, är med på bilden med ett barn på armen.
”Olenas lycka” är en väg i Trädgårdsstaden, som fått sitt namn efter henne. Bilden är tagen 1909.
.


I samband med laga skifte 1842 flyttades fem gårdar söderut från Amhults by, till en radby som kallades Äckrera.
Husen låg där ”Norra Lysevägen” ligger idag. Husen revs 1936 för att göra plats för en ny startbana för flyget.
.


Torpet som Benjamin och Lena Olsson bodde i. De hade en häst, en ko och några grisar. Benjamin var född i Amhult 1839
och drev även en liten affär, där han sålde kaffe, socker och öl. Denna blev dock stoppad då den första riktiga affären startade i Röd.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-02 kw