Marken i Hällsvik var utmarker till olika gårdar i Torslanda där bönderna lät sina kor gå på bete.
Huset i bakgrunden finns kvar med adress Fyrlyktevägen 7.
.


Foto från omkring år 1900 som visar de stora potatisodlingarna i dalen. I bakgrunden Kvastpricksvägen 25.
Ett hus som finns kvar idag och som förr benämndes ”Grimmeshälla”.
.


Vy över Hällsvik omkring år 1920. Tre av husen på fotot finns kvar idag. Från vänster Hällsviksvägen 56,
Hällsviksvägen 58, närmast kameran Hällsviksvägen 49. Huset där bakom är rivet.
I det huset föddes Hällsviks nu levande äldste innevånare 100-årige Ivan Danielsson.
.


Buss på väg uppför backen mellan nuvarande busshållplatserna Hällsviksvägen och Övre Hällsvik.
Hällsvik fick bussförbindelse år 1922.
.


Vy över Hällsvik från ungefärligt läge för dagens Sjömärkesvägen omkring år 1940.
.


Vy över Hällsvik 1946-1947.
.


Den gamla stenbryggan, som är belägen norr om Hälleviken, byggdes under början av förra seklet
genom att sten forslades ut på isen under vintern och sedan fick sjunka till botten när våren kom.
Under 1940-talet förlängdes den med en träbrygga.
.


Midsommardans på Hällsviks dansbana vid hörnet av Hjuviksvägen och Hällsviksvägen.
Den sista dansen ägde rum den 26 juli 1958. Efter det revs dansbanan.
.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-03 kw