Från början var namnet Hjulvik på det som idag kallas Hjuvik. Under den första sillperioden som inföll mellan 1750-1808 fanns där ett sillsalteri och trankokeri. Här en ritning från 1795 ritad av J.Bredberg.  1) Karaktärsbyggning (flyttades 1840 till Gerlesborg), 2), Vedbod  3), Materialbod, 4) Saltbod, 5) Salteri, 6) Gälbod, 7) Saltbod, 8) Salteri, 9) Salteribod, 10) Trankok, 11) Kolhus, 12) Hemlighus, 13) Plan, 14) Plan med bryggor, 15) Kur för lanternor, 16) Pumphus, 17) Spruthus och 18) Grumsdamm.
.


Johanssons hus i Brevik, Hjuvik. Mellan 1922-1942 bodde här fyrmästare Hilmer Helgesson. På Örnekullen till vänster ligger paraplymakare Anderssons villa. I bakgrunden på Bockholmen och Smedmansholmen syns trankokeri- och salterianläggningarna. Bilden är tagen cirka 1900-1905.
.


Stora Varholmen. I bakgrunden Bockholmen med salteribyggnader. Båten är tremastaren Capella. Till höger i bild syns guanofabriken.
Denna fabrik tillverkade gödsel, som en restprodukt av sillproduktionen. Bilden är tagen cirka 1900.
.


Peter Olausson på Varholmen och hans hus. Huset flyttades senare till Majvik, där den ännu står kvar.
Huset ligger vid korsningen Hjuviksvägen – Hjuviks bryggväg – Skagens Fyrs väg. Bilden är tagen någon gång mellan 1900 och 1910.
.


Ångbåtsbryggan vid Brevik, Hjuvik. Karl Oskar Johanssons hus. Längst till höger i viken syns pastoratsbryggan med Petterssons affär.
På vikens andra sida Lilla Varholmen med 1700-talshus. Bilden tagen någon gång efter 1907, eftersom det var då ångbåtsbryggan byggdes.
.


Hjuviks brygga där ångaren Svea angör bryggan en sommarmorgon omkring 1930.
.


Sophus Petersen var en känd profil i Hjuvik. Han bodde på Lilla Varholmen och var verksam på restaurang Lorensberg som traktör.
Det fanns senare en restaurang döpt efter honom. Här syns hans växthus för tomater och en pumpanordning för bevattning.
På bilden Sophus barn och Fingal Bergander, som var anställd som trädgårdsarbetare och allt i allo. Bilden är från omkring 1925.
.


Denna bild från 1945 är tagen från Hjuviksberget, visar hur det såg ut innan hela området bebyggts. I sundet syns Lilla Varholmen.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-10 kw