Nolereds Torg på sjuttiotalet. Liz Nielsen ställde upp för ungdomarna i Torslanda och var omtyckt av dem
Hon var en av dem som stod för kontraktet på en ”kåk” som ungdomarna kunde vara i.
.


På 70-talet samlades ungdomarna i bilar på Nolereds Torg vid kiosken. På Kullen (Dungen) där det numera är ett parkeringsgarage,
hade ungdomarna/Björnligan sin mötesplats innan de gick till ”kåken” eller på fest.
.


Februari 1963. De första bostadsrätterna som byggdes i Torslanda låg på Kvarnkullevägen.
Här står Siv Blom (i mitten) tillsammans med sina barn Pia och Tommy samt Sivs föräldrar Fridolf och Elsa Andersson.
.


Flygbild över Nolered. De blå husen ”Punkthusen” byggdes 1964-65. De röda HSB-husen byggdes 1964 och Kvarnkullen,
längst upp till vänster byggdes 1963. Röds område byggdes 1965. Bilden tagen runt 1965-1970.
.


Flygbild över Nolereds Torg på 1970-80-talet.
.


Torslanda Nya Prästgård stod färdig 1930. Första prästen i prästgården var Anders Peter Bengtsson, född 1895.
Han tillträdde komministerplatsen i Torslanda 1928. Han var då nygift med Aina. De fick barnen Bengt, Birgit, Barbro och Clas.
Paret flyttade först in i Gatugården i Karl Norins gård och därefter hos ”Magnuses” i Röd.
På bilden syns Artur och Karl Norin, Stig Hellstrand (Carlsson) Bengt och Birgit, sommaren 1934-35.
.


Gamla Prästgården - Nuvarande Församlingshem.
I tidningen Vestkusten från den 29 Augusti 1963 kan man läsa: ”Den gamla Gullbringska prästgården från 1880 i Torslanda
håller en husflyttare på att rulla närmare 1 km till komministerbostadens trädgård där den skall inredas till församlingshem.
Komminister Severin fick köpa huset för 1 krona bara han såg till att det kom bort annars skulle det rivas.
.


Nyare flygbild över Torslanda Torg, som torget numera heter, (tidigare Nolereds torg).


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-28 kw