Dalgången, där Madbäcken rinner ut i havet borta vid båthamnen, har under flera hundra år varit en bördig jordbruksmark.
För 50 år sedan var nästan varje kvadratmeter odlad i dalgången som kallas Tumledalen.
.


Den västra delen av Tumledalen. I centrum ser vi Johan Janssons gård, som än idag brukas. Här kan man numera köpa potatis och ägg.
Längst fram i bild ser vi några sommarstugor. Det har funnits många sommarstugor i Tumlehed, men idag har de flesta av dem gjorts om till åretruntbostäder.
.


Denna bild från 1970 visar de första bryggorna som Mossens och Tumlarens bryggförening byggt. Björkö syns väster om Björköfjorden.
.


De som bodde i Tumlehed i början av 1900-talet försörjde sig som bönder och fiskare. Här håller några på med landvadsfiske på Sanden.
Bröderna Edvin och Kuno Holst, närmast kameran Otto i Sillvik. Längst till vänster Kunos hustru Judith. Bilden tagen på 1920-talet.
.


Många fiskade ål. Här ses Evald och Ludvig Holst ro ut med ålekupor. I bakgrunden Strömsö, som ligger väster om Tumlehed.
Bilden är tagen på 1940-talet. Båten är en platteka och troligtvis byggd av smeden Axel Johansson i Röd.
.


Även om man var fiskare hade man ibland även en mindre ladugård. Här är Alfred Holsts fiskarstuga och ladugård. Bilden tagen cirka 1940.
Gården låg på Sanden i det som kallas Lilla Tumlehed.
.


Denna bild från 1912 visar den fiskebåt som ägdes av Alfred Holst. Det är en bohusjolle med sprisegel och i båten befinner sig sönerna John och Kuno.
.


Idag är Tumlehed känt för sin badplats och alla bryggor. De första bryggorna som byggdes för fritidsbåtar var väldigt enkla. Här ses några bryggor från 1969.
Längst till höger i bild syns innersta delen på Mossens bryggförenings brygga. I mitten av bilden rinner Madbäcken ut.
.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-10 kw