Beskrivning: C:\Users\K\Documents\WWW\BjToHbf\pic\BjTo_trans35.gif  
   
Beskrivning: C:\Users\K\Documents\WWW\BjToHbf\pic\valkommen.gif
   

------------------------------- FÖRENINGSFAKTA -------------------------------

Hembygdsgården Amhult-Lyse, Lysevägen 5, 423 38 Torslanda, Tel: 0703-17 62 21, E-post: info@amhult-lyse.se
Medlemsanmälan HÄR - föreningen är medlem i Bohusläns hembygdsförbund.
Medlemsavgift 120 kr/år för enskild och 240 kr för familj, betalas till Bankgiro: 5383-2044 eller Plusgiro: 94 27 89-9
Vi har ytterligare en webbplats, den om Torslanda flygepok, och vi finns även på Facebook.
Bilderna ovan är på vår hembygdsgård, som också länkar till en kort-kort flygfilm över gården, filmad av ecksframe.se

------------------------------- ANSLAGSTAVLA ------------------------------

2023


NU har föreningen fyllt 46 ÅR!
den bildades 1977 den 25 september
strax efter kl.15.
__________________________
 

Svenska Fyrsällskapet ( Fyr.se )
anordnar för sina medlemmar många intressanta besök på fyrplatser i hela vårt land. De kommer den 15 oktober att besöka platsen för den optiska flygledsfyr som var verksam i vår trakt.
Den fyren ingick i ett fyrledssystem på 36 st. spridda i vårt land  mellan våra flygplatser, till flygets hjälp vid dålig sikt.
Det sägs att de
sista byggdes 1930 och att dom var  släckta under kriget.
Fyren närmast respektive flygplats kallades angöringsfyr och låg på rak linje från respektive flygplats landningsbana.

Den aktuella fyren (134G) här i vår trakt som man nu skall besöka finns kvar som ett cementtorn, utan fungerande utrustning, mitt emellan Lilleby och Syrhåla, tätt intill den gamla sockenvägen, som var Lillebybornas förbindelse med  Göteborg. På nyare kartor ser jag att den heter Nya Älvegårdsvägen i norra delen, och Lilla Bylyckevägen i den södra delen.

Fyrens placering är ca 1,65 km ca NO om flygplatsens landningbana. Fyrens koordinat är:
Lat, long WGS84: 57.72690,11.80810.
Flygledfyr_134G
 Bilden är tagen troligen våren 1978 av Lasse Andersson, medlem i vår förening.
Då fyren var i drift var det ett nöje att besöka den, särskilt i skymning då planen passerade på låg höjd inför landning.

Detta flygledsystem ersattes senare av radiofyrar.

________________________
2023
 

ÖPPEN HEMBYGDSGÅRD
Amhult-Lyse
Lysevägen 5, Torslanda.

Första lördagen i varje månad,
4 mars, 1 april, 6 maj, 3 juni,
2 sept. 7 okt. och 4 nov.
Kl. 11-13

Välkomna!
__________________________

HÖSTMÖTE

Måndagen den 23 oktober kl.17:30
i Torslanda församlingshem.

Vi fikar, har lotteri, umgås och lyssnar på föredrag.
Tag gärna med bekanta, det är inget strikt medlemsmöte.
Entré 50kronor.

Föredrag av Åsa Lillestam, Sjöfartsmuseet Akvariet
Föredrag
Berättelsen om 1900-talets hamnstad Göteborg i föredragsform. Människor, varor och idéer rör sig över haven, och kontakten med omvärlden som format Göteborg och hamnens historia. Vi berättar om hamn och varv, men också om krig, musik och färjor.

Välkomna!

________________________

2023


Släktforskarutbildning
i september och november.


Länk här!

________________________

OBS!
FLYGET-utställningen I REPRIS

På mångas begäran har utställningen
om Torslanda flygplats åter ställts
upp på kulturhuset Vingen, vån.3.
Utställningen tas ner innan 1 nov.

Flyget_100.jpg


_____________________


 

© Björlanda-Torslanda hembygdsförening © - denna sida senast uppdaterad 2023-09-25 wbr