Amhult är det område i Torslanda,där det byggts mycket under de senaste decennierna.
I och med att flyget lades ner så frigjordes stora ytor. Här visas vad vi kan se färdigställt de närmaste åren.
Överst i mitten ligger Amhults kyrka, som är klar sedan några år tillbaka.
Men byggnaderna söder om är till stora delar ännu inte färdigställda. Det är tänkt att en park skall finnas i området.
.


Vi ser här bygget av ICA Maxi, som var en av första affärerna i Amhult. Väg 155 ser ganska liten ut i jämförelse med hur den ser ut i dag. ICA Maxi invigdes på hösten 2004. Vägen är omlagd och i dag finns en gångtunnel under vägen. Namnet på tunneln är"Amhults undergång", som avgjordes i en namntävling arrangerad av Torslanda-Tidningen.
.


En annan vy från bygget av ICA Maxi. Parkeringsplatsen gjordes stor för att även kunna ta emot besökare till de andra affärerna i Amhult centrum. Vissa tider är parkeringsplatsen nästan full och man får leta plats - stora handlingsdagen är skärtorsdag varje år.
.


En av de sista byggnaderna som revs på den gamla flygplatsen var brandstationen.
Tornet i bakgrunden användes för att torka brandslangarna efter att de använts. Idag finns här hus som färdigställdes 2013- 2015.
Till höger i bild, en bit bort, finns idag Amhults kyrka, ritad av Margareta Diedrichs, invigdes 2014 och utsågs till årets byggnad
i Göteborgs stad 2015.
.


Bild från bygget av affärshuset där det i dag finns hälsokost, bank och apotek.
Mellan detta hus och ICA Maxi finns idag ytterligare ett hus med servering. Till vänster i bild har bygget av kulturhuset Vingen påbörjats.
.


En annan vy av hur bygget av kulturhuset Vingen framskrider - till vänster i bild.
Vägen som går mitt i bilden är i dag en väg endast tillåten för genomfartstrafik för bussar. Första tiden var vägen hårt trafikerad.
.


Den gamla branddammen har fått byta namn till Amhults damm.
En upprustning har gjorts av dammen som blivit en fin oas, och runt dammen har i dag flera byggnader vuxit upp.
Strax söder om dammen finns idag ett bibliotek, i kulturhuset Vingen.
.


Trädgårdsstaden var klar till Bomässan 2005.
Vi ser på denna bild att husen söder om Trädgårdsstaden byggdes senare och samtidigt som husen vid Amhults torg.
Vi kommer att se nya byggen att pågå flera år framöver i Amhult.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-26 kw