Dessa två bilder är tagna med 50 års mellanrum. Mycket har hänt på dessa år – bland annat har folkmängden ökat otroligt mycket. 1955 bodde det cirka 2 500 personer i Torslanda kommun. Idag bor det i motsvarande område (del av stadsdelen Västra Hisingen) cirka 25 000 personer.

1955 var Torslanda en jordbruksbygd – jordbruket och flygplatsen sysselsatte flest personer. Vi ser på bilden att all odlingsbar mark användes till de olika gårdarna. 2005 har merparten av dessa ytor utnyttjats till bostäder, skolor, idrottsplats och industrier. Den första större industrin var Åkes Hönökaka som invigdes den 15 maj 1960. Fem år därefter invigdes Crawford Door.

Torslanda består av många olika bostadsområden byggda under olika perioder. Den första expansionen skedde i början av 1960-talet. Flera områden byggdes under detta decennium. Först ut 1963-64 var Torslanda torg (tidigare kallat Nolereds torg), HSB-husen på Noleredsvägen och alla hus på Kvarnkullevägen.

Idrottsplatsen vid Nolered tar upp en stor yta. Här finns fotbollsplaner och klubbhus som utnyttjas av Torslanda IK (klubben bildades 1944), Idrottshall som bland annat utnyttjas av Torslanda HK (handboll) samt Torslanda TK (tennis) vilken har en tennishall. Alla tre klubbarna är aktiva och arrangerar turneringar där många ungdomar deltar. Fotbollens och handbollens ungdomsverksamhet är bland de största i Göteborgsregionen.

Även om mycket av Torslanda är bebyggt, framgår av flygbilden från 2005 att det fortfarande finns mycket skog och natur. Det finns många stigar och promenadvägar som utnyttjas av de boende. Norr om Nolereds idrottsområde finns en motionsslinga som kan nås från minst tre olika ställen.

1955 fanns det endast två skolor i området. 1961 stod Noleredsskolan klar. 1970 stod Torslandaskolan klar – brann 2009 och återuppbyggd 2013. Österöds skola var klar i början av 1990-talet. 2001 var Nordlyckeskolan klar och 2007 – efter det att flygbilden togs stod Snäckebergets skola klar.

På bägge bilderna framgår att Kongahällavägen är en viktig länk mellan södra och norra delen. Vägen blev klar 1936 och byggdes av beredskapsarbetare – bland annat många arbetslösa stenhuggare från norra Bohuslän.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-22 kw