Buur och Bua är ett område som inte förändrats mycket under de senaste hundra åren. Här är fortfarande obebyggt till stora delar.
Från vänster ses Buurs Gård, Buas Gamla Gård (byggd 1865) och Buas Nya Gård (byggd 1927). Höet är bärgat i långa hässjor och i mindre stackar. Bilden är tagen 1968 västerut från platsen där brandstationen ligger idag.
.


Bua Gamla Gård byggdes 1865. Gården var på 60 hektar. Mangårdsbyggnaden var en av de större i Torslanda och revs av åldersskäl i slutet av 1980-talet. Ladugården togs bort några år senare. Där bodde i slutet av 1800-talet Johannes och Eva Charlotta Wessberg med sin fyra barn och ytterligare tre barn som de tog hand om. Gården delades 1927 i Gamla och Nya Bua. Verner Wessberg tog senare över gården och gifte sig med Hanna och fick dottern Eva. Bilden tagen 1970.
.


Bua Gamla gård 1905. På bilden ses från vänster Johannes Wessberg, sonen Ivar, dottern Vendela,
extrabarnen syskonen Edit och Henning, sonen John och sonen Verner ("Verner i Bua").
.


Bua Nya Gård byggdes 1927 av Ivar och Ida Wessberg. Ida som kom från Syrhåla sa till Ivar,
 efter att Iris fötts 1923 i Gamla Bua, att han måste bygga ett eget hus till familjen.
Då delades Bua i två gårdar: Gamla och Nya Bua. Bilden är tagen på 1960-talet norrut från landsvägen.
.


Burs Gård med ladugård 1928. Ladugården brann ner några år senare. Bilden tagen från landsvägen norrut.
Idag finns bara mangårdsbyggnaden kvar med Hunddagiset "Tusen Tassar".
.


Delar av Skogens byggnader härstammar från 1700-talet. Skogens Gård var en av de sista att fortfarande
hässja sitt hö på gammalt vis och hade kor ända fram till 1998 då verksamheten övergick till häststall.
 Gården finns kvar idag. Bilden tagen söderifrån 1970.
.


På 1920-talet fanns ingen skog i Torslanda vilket kan ses i bildens bakgrund. Skolklasser skickades ut på skogsplantering.
Bilden är tagen norrifrån. Bulycke gård revs i slutet på 1970-talet och brukades senast av kusinerna Gustav och Agnes.
 Gården låg vackert väster om dagens Bulycke Ridklubb.
.


I början på 1900-talet bodde här snickaren "Johan på Garnfot" med sin fru Josefina och fick sonen Olof.
Johan hjälpte 1927 till att bygga Bua Nya Gård.  Sonen Olof arbetade som snickare på flygplatsen.
Garnfot har på senare år använts i olika verksamheter och är idag en butik för vedeldade spisar och kaminer.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-16 kw