Torslanda kyrka är byggd på 1100-1200-talet
Bilden är tagen från söder från nuvarande Kongahällavägen. Vykort avsänt 24/11 1945.
.


Interiör från Torslanda kyrka. Bilden tagen 1932 av A Petersen Solheim. Då var det öppna bänkar. Båda dopfuntarna var på plats.
.


Altarskåpet i Torslanda kyrka är från 1400-talet och ommålad 1690. Kung Olof (Olav) den helige har fått Judas Iskariots plats bland apostlarna. Han står på ett vilddjur vilket symboliserar hedendomen som besegrades genom Kung Olav. Göteborgs museum var ute efter kyrkoprydnader
på landsbygden och frågade även Torslanda. Avyttrandet av kyrkans medeltida altarskåp blev lyckligtvis förhindrat och 1896 kom det tillbaka
till sin plats.
.


Dopfunten är gjord före 1240-1250-talet. Torkillus har tillverkat den. Ursprungligen satt dopfunten inmurad i väggen till vänster vid ingången.
Det är därför den är lagad i kanten. Den har ett uttömningshål. Cuppan är djup därför att barnen på medeltiden döptes genom nedsänkning.
När kyrkan renoverades 1898 hittade man genom kyrkoherde Gullbring dopfunten utanför kyrkan i en lada, där den troligtvis använts till vattentråg.
.


Björlanda kyrka 1100-1200-talet. Bilden tagen från sydväst.
.


Interiör från Björlanda kyrka. Kan vara tagen 1904 (före1914). Då hade man bänkar med dörrar och stor kamin längst fram till höger.
.


Muralmålning från 1200-talet. Drygt tre ringar där två är målade med beridna personer. Man tror det är flykten från Egypten.
Målningarna togs fram 1936. De hittades redan på 1800-talet men målades över igen då målningarna var i så dålig skick.
.


Dopfunt i täljsten, byggd av Torkillus (Torkel Näkter-gal) före 1240-talet. Den har ett uttömningshål. Cuppan är djup för att barnen på medeltiden döptes genom nedsänkning, vilket sker än idag i Björlanda. Även foten på dopfunten har ett uttömningshål. På bilden finns en fristående sten med hål som inte hör till dopfunten. Man tror att det kan vara en piscina (där man häller ut nattvardsvin) eller för vigvatten.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-21 kw