Här är båtsmanstorpen utplacerade på en modern karta, en del exakt och andra något så när. 5 torp i Torslanda och 13 i Björlanda.
.

Soldater, ryttare och båtsmän?

Före värnpliktens tid under 1900-talet organiserades den svenska försvarsmakten enligt "INDELNINGSVERKET".
Detta skapades av Karl XI 1682 och var ett system för att förse krigsmakten med soldater, ryttare, knektar och båtsmän,
som försörjdes av de svenska bönderna. Bönderna slapp därmed att själva bli utskrivna som soldater.

Vad är en Båtsman?

Båtsmännen var svenska flottans ryggrad i över 200 år, (1682-1887).

Till vardags var våra båtsmän torpare, men vid krig bemannade de våra örlogsfartyg och oftast artilleriet ombord.
Sådant var livet för tusentals båtsmän, de var basen i den svenska flottan - och de sköt med kanon.

Rotesystemet innebar att ett handfull gårdar bildade EN rote, dessa skulle bekosta EN båtsmansfamilj,
med lön, odlingsbar mark, stuga med uthus, ved, plöjningshjälp och allt som hör livet till på ett torp.

En antagen ny båtsman fick nytt efternamn, som hörde till soldatnumret och torpet.

I Björlanda och Torslanda förekom soldatnummer 43 till nr. 60 i och soldatnamnen:

Kullberg, Granberg, Liten, Skata, Lossbom, Nykommen, Gadd, Sjögren, Mörk, Bektrå, Ström,
Flygare, Roos, Prinz, Lindgren, Fogelberg, Simpa, Norberg, Rödlock, Kruslock, Dukelax, Kärrman och Stam.

Heter Du något av detta, kan du vara släkt till en av traktens båtsmän.


Båtsmanstorp nr.59 Kärrman i Andalen. Amhult och Kärrs båtsmanstorp, byggt på 1840-talet.
Här bodde tidigare båtsman Kärrman. Bilden tagen ca. 1954, fotograf Allan T. Nilsson.
.


Båtsmanstorp nr.60 Stam, på Gamla Hjuviksvägen 41. F d båtsmannen Alphred Stam med familj, här framför torpet
som även kallades "Getryggen". Alphred var född 1849 i Jörlanda, antagen som båtsman 1871, gifte sig 1877 med
Anna Kristina Jönsdotter född 1855 i Lundby, han slutade som båtsman 1889 och dog 1923.
Fotot taget mellan 1920-1930, okänd fotograf. Torpet revs omkring 2014.
.


Båtsmanstorp nr.53 Lindgren i Kvistljungby år 1928. Personerna på stora bilden är fr v lantbrevbäraren Gustav Johansson,
ägare till torpet, hans hustru Ingrid Hilda Johansson från Hovgården och pastor Gustav Melander.
I dörröppningen Gustavs mor med sondottern Agnes. Det vänstra huset är här nybyggt
och det högra är det gamla båtsmanstorpet. Fotograf okänd.


Antagen 1858 som båtsman nr.47 Nykom.
Båtsmanstorp nr.47 låg i Helgered intill berget mitt emot Klare Mosse,
dagens adress ca. Nykomstvägen 2, (se kartan ovan).
Johan anges i militärrullorna som, "medelstor, smärt växt, blå ögon, mörkbrunt hår, rödt skägg, på högra handen
årtal och initialer, färgsinne normalt
". Det sägs att Johan hade ett brunt och ett blått öga.


Båtsmanstorpet nr. 54 låg i Sävviken, båtsmansnamnet till detta torp var Fogelberg.
Den siste båtsmannen på torpet var Carl Johan Olofsson Fogelberg, han antogs till båtsman den 27 september 1884
och fick avsked den 6 oktober 1887.
.

Båtsmanskontraktet som upprättades mellan båtsmannen och roten, innehöll allt väsentligt om uppgörelsen, som t.ex. lön och de rättigheter och skyldigheter som gällde. Kontraktet här nedan skrevs när drängen Carl Ask antogs till båtsman på rote nummer 55 i Lilleby och han fick då båtsmansnamnet Simpa.

 

(Förtydligande av kontraktet).
"

55 Simpa. Båtmans Contrackt.

Till Rote-Båtsman för Båtsmans Roten No 55 Simpa, anta-
ges härigenom Drängen Carl Ask. från Lilleby, uti Björlan-
da Socken med följande willkor.

1mo
Sedan Carl Ask, blifwit till Tjensten Approberad, erhåller
han af oss Rotehållare Åtta Riksd, Banco såsom Lega.

2do
Berättigas Båtsmannen att till nästa Mars Månad till träda
det Torp, och Hus Som af Rotens ägor är till honom lagligt
utsynt. Och förbinder wi oss att släppa till utsädet för första
Året Samt Plöja Höst och Wår.

3dje
Då Båtsman är ut Commenderad, wärkställes och tillsläppes
allt wärktyg och föllgöres allt arbete af Roten Som hörer till
Torpet; Men då Båtsman är utan Tjenstgöring får han Sjelf
ombesörja det samma.

4de
Hvad Mullbetet beträffar till de Kreatur som han winter-
föder, det är till Torpett lagligen uttagit.

5te
Beklädnad, och Utrednings Persedlar, hvad Roten tillhörer,
samt kost, skall av oss completeras.

6te
Gäller för öfrigt 1824 Års Rotebok och framdeles utkomman-
de Kongla Förordningar, till ömsesedig efterlefnad så i afseende
på wåra Skyldigheter, som Båtsmans tillkomande Rättigheter.

Lilleby den 10 Augusti 1849.
Lars Samuelsson. Torkel Ericksson. Daniel Ericksson
Olaus Andersson. Carl Torgersson. Lorenz Svensson
Hans Andersson. Carl Tomarsson. Carl Olsson
Olof Pehrsson
Härmed förklarar jag mig till alla delar nöjgd Carl Ask

På en och samma gång närvarande Wittnen:
C J Christiernin. Anders Berndtson
"
(Namnteckningar)


Vid en kyrkoinventering i Björlanda kyrka 2006 så fann man på en hylla i klockstapeln
en hel del gamla grav-kors, bland annat detta med fullt läslig skrift, det står:
”Båtsmanshustrun
Maria Thoresdotter
från Lilleby Sörgård,
Född d. 26/5 1826
Död d. 13/5 1890”
Maria var hustru till båtsmannen nr 55 Simpa, vars kontrakt finns här ovan.
.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-25 kw