På denna bild från 2005 har man lagt in hur landningsbanorna såg ut 1977, då flygplatsen flyttades till Landvetter.
Dock var allmänflyget och flygklubbarna kvar under några år. Idag kan man se resterna av landningsbanor vid Torslanda lagun,
där det idag finns en fritidshamn. Dessutom är en liten bit kvar norr om golfbanan, där det idag bedrivs modellflyg.
.


Under 1960-talet kom jet-planen – man kunde nu flyga till destinationer längre bort än tidigare.
Vid stationsbyggnaden syns till vänster Linjeflygs Convair Metropolitan och till höger ett KLM Holland, Douglas DC-9.
På banan Finnair med Sud-Aviation Caravelle.
.


Trafiken exploderade under 1960-talet – mycket tack vare charterflyget. En ny utrikeshall byggdes och blev färdig 1968.
Byggnaden är kvar idag och inrymmer på ena sidan bland annat baby-affär, begravningsbyrå och blomsteraffär.
På andra sidan återfinns Mekonomen och ett gym. På bilden ser vi den parkeringsplats som charterresenärerna kunde använda.
.


Vi ser här landningsbanan som gick in i Amhult. Idag finns här bostadshus.
Den gamla branddammen (anlades 1943) som flyget använde heter numera Amhults damm.
I mitten av bilden kan man se väg 155 som leder mot Hjuvik.
.


På denna flygbild ser man hur flygfältet såg ut innan flytten till Landvetter. Den skogsklädda udden närmast i bild heter Karholmen.
Här finns idag en brandövningsplats för Räddningstjänsten i Storgöteborg.
Det var denna holme som man 1921 tänkte skulle utgöra navet för hela flygplatsen (se plansch från starten av flygplatsen).
.


1969 invigdes det nya flygledartornet. Under stormen september 1969 blåste stormen sönder fönstren i flygledarnas lokal.
Ingen person kom till skada. Efter flytten till Landvetter användes flygtornet under många år som festlokal.
Idag äger kommunen tornet, men någon verksamhet bedrivs inte.
.


Från flygledartornet var utsikten otrolig. Här är en bild som visar hur det såg ut österut.
Vi ser hangaren och längre bort de fraktlokaler som användes av tullen och speditörer. Senare togs dessa lokaler över av Crawford Door.
.


Vid den gamla Blå hangaren hade marinen och polisen sin helikopterverksamhet. Här ses en av polisens helikoptrar.
Den Blå hangaren blev efter nedläggningen kulturminnesförklarad, men brann ned den 31 maj 1980 – en ung pyroman hade tänt på.
.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-22 kw