Denna ritning låg till grund för hur man tänkte sig flygfältet i Torslanda fullt utbyggt.
Man tänkte sig tre typer av farkoster: Luftskepp, landflygplan och sjöflygplan.
I planen fanns också en järnväg från Göteborg, som skulle sluta i Hjuvik.
.


Från invigningsdagen. Mycket folk hade kommit till Torslanda. I förgrunden ser vi restaurangen och i mitten av bilden den blå hangaren.
Många flygplan var uppställda på gräsmattan utanför hangaren. Notera hur många bilar som var uppställda till höger i bild.
.


Invigningen skedde i augusti 1923 och gjordes av dåvarande kronprins Gustaf Adolf.
Han hälsas här välkommen av Göteborgs fullmäktiges vice ordförande Herman Lindholm (S).
.


1923 byggdes restaurangen med verandor och snett bakom byggdes ett hotell med åtta rum, klart 1927.
Restaurangen tillbyggdes 1933 med flyglar en på var sida och 1937 försågs södra verandan med en scen och en mindre yta för dans.
Avståndet från Hjuviksvägen var en knapp kilometer och ned till blå hangaren knappt 300 m.
.


Luftskepp fanns redan 1852 och när man projekterade flygplatsen tänkte man sig en förtöjningsmast för luftskeppen.
Den här bilden är från Tyskland och visar hur ett luftskepp kunde se ut.
En mast fanns med i Torslanda etapp I men ställdes på framtiden p.g.a. kostnads- och tidsskäl.
.


Exempel på hur ett sjöflygplan kunde se ut. Ett av skälen att förlägga flygplatsen intill vattnet var tron på
att denna typ av flygplan skulle finnas i framtiden. Ett behov som krigsmakten hade påverkade också beslutet.
Marinflyget på Nya Varvet, hade problem med västvind och sjö och saknade lä. Efter hand så försvann sjöflygplanen.
.


Den blå hangaren var klar vid invigningen 1923 och byggdes ut 1927, så att det förutom plats för flygplan
även fanns utrymmen för passagerare, tull och flygbolag på första våningen.
På andra våningen fanns administration, radiostation och överst tornet med plats för meteorologobservatör.
Hangaren brann ned 1980, och här ligger idag golfklubbens klubbhus.
.


I samband med att flygplatsen byggdes startade också byggnationen av Skeppstadsholmens koloniområde.
De som blev tilldelade en tomt hade fem olika hustyper att välja bland. Man fick en ritning och förväntades bygga huset själv.
Många hus byggdes av rivningsmaterial från Göteborgsutställningen som var 1923, och brädor från gamla emballagelådor.
.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-22 kw