Hisingen har inte alltid varit en sammanhållen ö. Denna karta visar hur det såg ut när vattnet gick 20 meter över dagens nivå.
Man har hittat två stenåldersboplatser – en vid Tumlehedsdalen kallad Gabriels lycka och en vid Gossbydal.
Hällmålningen som är utmärkt återfinns på en annan bild.
.


Denna bild från 1916 visar Tumlehedsdalen. På ängen 20 meter ovanför dagens vattennivå återfanns en stenåldersboplats.
Platsen upptäcktes av Johan Alin samma år som bilden är tagen.
.


Denna hällmålning (Torslanda 216:1) finns i Tumlehed. Troligen är den gjord någon gång under den äldre stenåldern.
Hällen ligger cirka 25 meter över dagens vattennivå. Hällmålningen föreställer en hjort, fyra skepp, våglinjer och
fyra fiskar – förutom några obestämda figurer.

Länstyrelsen skriver. "Hällmålningen vid Tumlehed är en av ett fåtal kända hällmålningar i Sverige. Motivet med bland annat hjortdjur,
båtar och fiskar tyder på att den målades av ett jägarfolk. Den är troligen minst 5000 år gammal, kanske betydligt äldre.
Vid den här tiden var havsnivån mycket högre än idag. Tumledalen var ett sund där människor gärna vistades och figurerna
bör vara målade av någon av de små fångstgrupper som rört sig i området."

Hällmålningen upptäcktes en novemberdag 1974 av den då 16-årige Torslandabon Pål Strand, som var ute för att titta på fåglar.
Det väckte stor uppståndelse i arkiologikretsar eftersom det är sällsynt med hällmålningar och särskilt så långt söder ut i Sverige.
.


Innan man byggde området vid Torslandavallen 2004 (vägen Röds Norgård) gjordes en utgrävning – se vitt kryss på bilden.
Här fann man flera intressanta fynd i form av olika redskap. Men det mest intressanta var resterna av flera hus.
Ett av dem var relativt väl bevarat och man har kunnat konstatera att det är ett långhus från någon gång mellan 360 f.Kr. och 90 e.Kr.
.


Detta är en rekonstruktion av långhuset från Torslandavallen. Huset var 7,5 m brett och minst 30 m långt.
Konstruktionen var vanlig under järnåldern.
Vid husets södersida hittades rikligt med keramik, härdar och stenredskap. Teckningen är gjord av Hans Dillner.
.


I Bronsålderssundet finns flera gravrösen och stensättningar. Längs strandkanten bodde bronsåldersmänniskorna och på bergen
runt omkring begravde de sina döda. Bilden visar det stora röset i väster i sundets nordvästra del vid Fåglevik.
Röset är från 1500-500 f Kr när vattnet stod 10 meter högre än idag och sundet var farbart.
.


År 2010 hittade arkeologer ett unikt fynd - en bälteskedja - i Änghagen. I en drygt 2000 år gammal flatmarksgrav hittades
denna bälteskedja som är tillverkad i brons. Bälteskedjan är ett statusföremål som förknippas med kvinnor,
så det rör sig förmodligen om en kvinna med hög status som legat i graven.
Man tror den har suttit fast i en läderrem som burits runt midjan.
.


Stenkammargrav, så kallad hällkista, hittades längst in vid Älvegårdsvägen av arkeologer år 2006 och grävdes slutligen ut 2008.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-21 kw