Lilleby By, en karakteristisk bild över byn så som den nästan har sett ut de senaste 150 åren,
innan Laga skiftet i mitten av 1850-talet så låg det på denna höjd 16 gårdar. I och med skiftet så fick 11 gårdar flyttas ut
till sina nya sammanhängande marker.
De gårdar som är med på bilden är fr.v. Lilleby Sörgård, Norgård och Elvegård längst till höger.
.


Karl Olausson från Lilleby Sörgård håller i plogen, bilden är tagen 1928 och Lillebyvägens nuvarande sträckning mot badet
har inte kommit till, vägen gick fram tills 1939 genom Karls gård mellan manhuset och ladugården,
inte heller Kongahällavägen fanns då, den kom till 1932.
.


Lilleby Sörgård ”Karl-Johans”, med det gamla manhuset, idag är ladugården borta och det byggdes ett nytt boningshus
i slutet av 40-talet, den lilla vägen framför gården är nuvarande Älvegårdsvägen, bakom nocken på ladugården
kan man skymta den första kiosken i Lilleby som många år senare har blivit Lillebygrillen.
.


Erik Johansson från ”Karl-Johans” med sin gödselkärra på väg mot gårdens utmarker i Bäckedalen,
Bäckedalen var fram till 1940-talet utmark till tre av gårdarna i byn, på 40-talet började bönderna sälja tomter till sommarstugor,
vägen som Erik kör på heter idag Lilleby Bäckedalsväg.
.


Lilleby Mellangård ”Lonches”, bilden tagen i mitten av 1970-talet från Kongahällavägen, idag är ladugården riven
och tillsammans med åkern i förgrunden gett plats åt ett litet villaområde med adress Lilleby Sörgård,
huset finns kvar i området. Smeknamnet lever kvar som gatunamnet Lorentz väg som ligger i närheten av Lillebyskolan,
när Laga skiftet gjordes i Lilleby så ägdes gården av en Lorentz Svensson.
.


Viktor Andersson sitter och mjölkar en av sina kor, han kom från en av de tre Elvegårdar som fanns i Lilleby och som låg
ca 200 m in på nuvarande Älvegårdsvägen, man kan skymta ladugården i bildens högra kant.
Viktor var född på gården 1884 och gick bort 1972, då hade hans släkt varit Lilleby trogen sedan 1600-talet ev. ännu längre tillbaks.
.


Vy över delar av Lossby By.
.


Signe och Karl Zackrisson från Lossby Skräddaregård lägger upp sten till en gärdesgård, en viktig sak i jordbruket var
underhållet av stengärdesgårdarna eftersom det annars fanns en risk att korna letade sig över till odlingarna.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-26 kw