Traktens, föreningens och hembygdsgårdens historia.
Trakten - Björlanda-Torslandas historia i korthet
 

Under 1970-talet uppkom en diskussion om behovet av att bilda en hembygdsförening på Västra Hisingen med de gamla socknarna Björlanda och Torslanda. Även den del av Lundby som låg inklämt mellan Torslanda och Björlanda kunde anses som en naturlig del, d v s Arendal, Härröd och Syrhåla.

Dessa bygder som under århundraden haft jordbruk och fiske som huvudnäring hade nu blivit föremål för omfattande förändringar. Många byar hade ödelagts. Övergången till stadsmässig bebyggelse hade börjat på 1950-60-talen. Det var således hög tid för att bevara minnen och föremål från gången tid. Det skall dock påpekas att epokerna med fritidsbebyggelse och flyghamn ägt rum tidigare.

Intresset för sommarbostäder på landet började vid sekelskiftet kring 1900. Först i Hjuviksområdet dit man kunde ta sig med skärgårdsbåtarna. Bättre vägar på 1920-30-talen och tillkomsten av bussförbindelser medförde nästan något av en invasion. Affärer kom till på många ställen.

Göteborgs Flyghamn, som det från början hette, invigdes 1923. Sjöflygplan förekom på den tiden varför hamn kom in i bilden. Epoken avslutades 1977 då Landvetter och delvis Säve tog över.
(kw ant. Invigning kl.15 den 5 augusti 1923 av kronprins Gustav Adolf, och efter 54 år 1m och 29 dgr, lyfte de sista stora flygplanen på morgonen den 3 oktober 1977, helikoptrar och affärsflyg blev kvar till 1978).

Torslanda kommun bildades 1952 genom en sammanläggning av de gamla socknarna Björlanda och Torslanda. Vårt område var från 1950 utsatt för ett massivt tryck från politikerna i Göteborg som ville införliva Björlanda och Torslanda med staden. Vi gjorde motstånd i det längsta, den 1 januari 1967 kom vi dock att bli en del av Göteborg.

Då Torslanda kommun bildades 1952 var invånarantalet 2000, vid införlivningen 1967 hade invånarantalet ökat till ca. 6500 personer, främst genom utbyggnaden av Noleredsområdet och villabebyggelse i Heljeredsområdet.

Volvos etablering i Sörred-Röraområdet startade 1959 med invigning under pompa och ståt 1964. Småindustrier hade tillkommit i Östergärde och Röd.

Werner Wessberg
 
    
 


1968 den 26 september kl.17
startade man en stor (landets största hitintills) flygkatastrofövning vid Torslanda flygplats. Man kan läsa i tidningsartiklar om detta att det var inte mycket som fungerade som det var tänkt. Det var med andra ord en behövlig övning, trots att den ställde till det i trafiken i stora delar av staden. Av en ren tillfällighet kom jag gående med min 3-årige son rakt in i övningens mitt, just då den startade kl.17.
Länk till vad vi upplevde.

Länkar till tidningsartikel i GT 1968 ETT och TVÅ.

1980 den 31 maj, brann "Blå hangaren" ner i en anlagd brand. Volvos oersättliga museibilar förvarades i byggnaden. Bilarna räddades ut under dramatiska former mitt under branden. Dom drogs ut en och en av vinschen på en bärgningsbil, med mig gående bredvid för att styra iklädd rökdykarutrustning. Det var inte helt lätt eftersom sikten var nära noll. Dessutom under en viss press, det gjordes helt i strid mot brandbefälet Nilssons ilskna order. Enligt honom fick jag inte ens vara nära byggnaden. Hela tiden under jobbet med bilarna förväntade jag mig att en polis skulle leda mig därifrån på Nilssons order, men det hände inte. Vid ett tillfälle gick det inte att andas, så snabbt ut ur röken till frisk luft. Det visade sig att andningsapparatens luft var slut, jag hade inte haft tid eller ens tanke på att kolla manometern som visar hur mycket luft det är kvar. När jag tidigare på radio bad Volvos vakt att snabbt köra ut andningsapparater till mig, bad jag om två, det var bra, på med den andra och fortsatte så vi fick ut alla bilarna. Ibland såg jag att någon rökdykare från Räddningstjänsten hjälpte till med bilarna, säkert mot Nilssons order. När bilarna väl var ute tog andra från Volvo vid, Volvomuseets chef Hans Linninger hade fått loss folk från fabriken, de forslade bilarna till Säve flygplats där de tvättades, torkades och ställdes in i en hangar.
Så det är med en skön känsla man går omkring på museet i dag och tittar på klenoderna.

Kjell Weber
 
    
   
Föreningen - Björlanda-Torslanda Hembygdsförenings historia
 

1977 den 28 april, Werner Wessberg och Karl-Erik Jansson tog initiativet till ett möte och samlade 15 personer i samlingslokalen Nolereds torg i Torslanda centrum, för att bilda en hembygdsförening (närvarolista) . En interimstyrelse utsågs som skulle förbereda för bildandet av en hembygdsförening. Den bestod av, från Björlanda Herbert Hermansson och Arne Svensson, samt från Torslanda, Karl-Erik Jansson, Sven Gustavsson, Karin Sjöberg och Werner Wessberg.

Man tog också kontakt med elektriker Sven Ericson i Torslanda som även han hade planer på att starta en hembygdsförening, Sven hade medverkat i en artikel i GP nordväst den 18 maj 1977. Sven ingick sedan också i interimstyrelsen.

1977 den 25 augusti, hade interimstyrelsen ett möte i Torslanda centrum på Nolereds torg, där man tog åt sig tips från inbjudne skolinspektören Erland Forshult som delade med sig av erfarenheter från arbetet i hembygdsföreningen i Tuve.

1977 söndagen den 25 september kl.15
En kallelse till ett möte informerade befolkningen i Björlanda och Torslanda. Mötet skulle hållas i Låssby hemvärnsgård för att bilda en hembygdsförening. Men man träffades redan kl.13 för att gå en vandring, den nyligen invigda vandringsleden "bronsålderssundet".
Vid det efterföljande mötet kl.15 valdes Herbert Hermansson till mötets ordförande och Carin Sjöberg till dess sekreterare. Föreningen bildades med namnet "Björlanda-Torslanda Hembygdsförening", årsavgiften sattes till 15 kr./år och 54 närvarande antecknades som medlemmar samt en första styrelse valdes: Ordförande Sven Ericson, övriga ledamöter var Arne Svensson, Karl-Erik Jansson, Sven Gustavsson, Karin Sjöberg, Werner Wessberg. Suppl. Stina Ericson, Anita Olsson och Claes Kennroth. Revisorer Herbert Hermansson, Charles Johansson, suppl. Hadar Belin och Boris Bengtsson. Till valberedning valdes: Sven Hjärpe (SM), Kerstin Axelsson och Hadar Belin.

 
 

1978 föreningens styrelse: Ordförande Sven Ericson, v.ordförande Arvid Edvardsson, Sekreterare Carin Sjöberg, v.sekreterare Werner Wessberg, kassör Karl-Erik Jansson, ledamöter: Claes Kennroth, Arne Svensson, suppl.: Anita Olsson, Barbro Hansson och Lars Andersson.

 
 

1981 gavs den första årsboken "Hisingsbygd" ut. Där kan man läsa att föreningens emblem/sigill ritats av Åke Almén, Västra Hisings Härads sigill från 1680 har fått fungera som modell. Föreningens andra emblem som visar radbyn "Äckrera", har ritats av Barbro Hansson från ett gammalt fotografi, det sista av radbyn revs 1936 då flygfältet skulle utvidgas.

 
 1981 föreningens styrelse: Ordförande Sven Ericson, v.ordförande Arvid Edvardsson*, Sekreterare Doris Dahlström*, v.sekreterare Claes Kennroth*, kassör Hadar Belin, ledamöter: Britta Andersson, Lars Andersson, Carl Zackrisson och suppleanter: Boris Bengtsson, Barbro Hansson, Karl-Östen Sjöholm*, *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 20 kr. medlemsantalet 161 vid årsskiftet 81-82.
 
 1982 föreningens styrelsee: Ordförande Arvid Edvardsson*, v.ordförande Werner Wessberg, sekreterare Doris Dahlström*, v.sekreterare Claes Kennroth*, kassör Lars Andersson, ledamöter Karl-Östen Sjöholm*, Carl Zackrisson, suppleanter Britta Andersson, Boris Bengtsson och Barbro Hansson. *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 25 kr. medlemsantalet 262 vid årsskiftet 82-83.
 
 1983 föreningens styrelse: Ordförande Arvid Edvardsson*, v.ordförande Werner Wessberg, Sekreterare Doris Dahlström*, v.sekreterare Karl-Östen Sjöholm*, kassör Lars Andersson, ledamöter Claes Kennroth*, Carl Zackrisson, suppleanter Boris Bengtsson, Sven Ericson och Britta Lösnitz. *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 25 kr. medlemsantalet 345 vid årsskiftet 83-84.
 
 1984 föreningens styrelse: Ordförande Arvid Edvardsson*, v.ordförande Werner Wessberg, Sekreterare Doris Dahlström*, v.sekreterare Karl-Östen Sjöholm*, kassör Lars Andersson, ledamöter Claes Kennroth*, Carl Zackrisson, suppleanter Boris Bengtsson, Sven Ericson och Britta Lösnitz. *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 25 kr. medlemsantalet 402 vid årsskiftet 84-85.
 
 1985 föreningens styrelse: Ordförande Karl-Östen Sjöholm*, v. ordförande Carl Zackrisson, Sekreterare Birgitta Olbin, v.sekreterare Gerd Eliasson, kassör Lars Andersson, ledamöter Helga Jacobsson, Claes Kennroth*, suppleanter Boris Bengtsson, Arvid Edvardsson* och Sven Ericson. *=ingår i redaktionskommittén, årsavgiften 25 kr. medlemsantalet 465 vid årsskiftet 85-86.
 
 1985 den 2 juli, hölls ett extra medlemsmöte i församlingshemmet med anledning av eventuellt köp av gården Amhult Lyse, för användning så som hembygdsgård. Frågan bordlades.  
 1985 den 31 augusti och 1 september, visning av gården Amhult Lyse. 
 1985 den 8 september, höstmötet. Beslut togs om inköp av Amhult Lyse som hembygdsgård, köpeskilling 215000 kr. 
 1986, föreningens styrelse: Ordförande Sven Ericson, v. ordförörande Claes Kennroth*, Sekreterare Birgitta Olbin, v.sekreterare Helga Jacobsson, kassör Lars Andersson, ledamöter Kerstin Johanneson*, Sven Bernhardsson, suppleanter Boris Bengtsson, Arvid Edvardsson* och Gerd Eliasson. *=ingår i redaktionskommittén, i kommittén ingick även Doris Dalström, årsavgiften 30 kr. Medlemsantalet var 465 vid årsskiftet 86/87. medlemsantalet >560 i december 1986. 
  1986 den 20 januari, på Första Sparbankens kontor i Nolered, sammanträffade hembygdsföreningens ordförande Karl-Östen Sjöholm och vice ordförande Claes Kennroth, med Inga-Lill Holst och Osvald Olsson, ägare till gården Amhult Lyse. Dessa undertecknade föreningens köp av gården att användas så som hembygdsgård. Tack vare generösa medlemmar och ett stort bidrag från AB Volvo var förvärvet möjligt.
Efter köpet utfördes mycket upprustningsarbete av många av föreningens medlemmar så att man kunde hålla en högtidlig invigning på midsommarafton kl.14 inför flera hundra närvarande.
 
  1987 den 29 mars på årsmötet, antogs senaste justering av stadgarna. GÄLLANDE STADGAR 
  1996 den 27 juli, i Uddevalla på Bohusläns museum skall "Bohusläns lapptäcke" (4x3 meter) avtäckas. 67 föreningar i Bohuslän har bidragit med en "lapp" (30x30 cm) var. Vår förening representerades av våra medlemmar i föreningens damklubb som gjort föreningens bidrag, Anita, Margit, Ulla-Karin, Inger, Dagmar och Inga-Lill. (bild)  
  2000, som en bland föreningens medlemmar, tyckte jag Kjell Weber att föreningen borde finnas på Internet med en egen "hemsida", så efter OK från styrelsen byggde jag denna hemsida och skänkte den till föreningen, samt är än i dag 2018 dess webbredaktör. Det hade varit mycket trevligt om ni som använder hemsidan tipsar mig om sådant som ni anser borde vara med på sidorna. 
 

2011 den 23 oktober, höstmötet förlades till Volvos fordonsmusée i Arendal (länk). Detta musée är en riktig pärla och väl värd flera besök och grundliga rundvandringar. Här har skapats en stor och otroligt fin plats för företagets historia. Stort TACK till dess nuvarande chef Sten-Åke Lyngstam (som guidade oss runt under hela vårt besök) samt till den förre chefen för museet Heinz Linninger som kämpade hårt för att skapa samlingen och lokalerna där samlingarna nu kan visas för en intresserad allmänhet. I dessa lokaler fanns tidigare bl.a. snickeriet för Götaverken Arendalsvarvet.
Alla som besöker museet får garanterat en nostalgisk kick - alla har ju på ett eller annat sätt en "relation" till någon eller några av Volvos äldre bilmodeller, båtmotorer eller andra produkter. Vi hade här ett mycket lyckat höstmöte med 77 deltagare som på slutet drack kaffe och åt tårta.
Att museet sedan ligger på en mycket strategiskt historisk plats gör ju inte saken sämre, (länk till den historien).

 
 

2011-11-21 reserverades ett domännamn för flygepoken Torslanda flygplats.
2011-11-30 har hembygdsföreningen startat domänen "torslandaflygplats.se". Här finns mycket fakta om flygplatsen och dess verksamhet. Alla bilder och fakta om flygverksamheten som lades upp vid starten, har den grupp personer som ligger bakom skrivningen och utgivningen av boken om Torslanda flygplats, samlat in. Efter att de fick trubbel med sin domän, erbjöd de detta material till hembygdsföreningen. Vi har därefter skapat domänen och lagt upp allt materialet, detta är tänkt att växa allt eftersom vi tillsammans får tag i mer fakta och bilder. Ni läsare får gärna bidra med fakta, händelse och bilder, hör gärna av er.
2013 i december slutade hemsidan om flyget att fungera p g a att webhotellet slutat att stödja ASP-kod. Till slut knöts en ny kraft i form av Andreas Walerius till föreningen och han fixade så att innehållet i gamla flygsidorna lades upp i WorldPress och så var sidorna igång igen i ett lite annat utseende i februari 2014.
2014 i augusti lämnade Andreas över till Tony Martinsson som ny webmaster för flygsidorna på www.torslandaflygplats.se

 
 

2017 firade vi 40-års jubileum genom att vårt höstmöte gjordes till en lyckad "jubileumsfest". Dessutom gjorde en arbetsgrupp en "Jubileumsutställning" som visades på Kulturhuset Vingen i Torslanda under hela oktober månad 2017. Efter att utställningen var nedtagen, gjordes den om så att den passade att presentaras på vår hemsida. På det viset kunde den nu visas för en än större publik. En länk på föreningens hemsida gjordes till ingång till utställningen.

2018. Åren går och i föreningen har vi en stor verksamhet med många grupper som arbetar med ett antal olika projekt. I bland får en del projekt läggas "på hyllan" en tid, medan andra projekt anses skall ha förtur. Så är det med "Båtsmansforskningen" och "uppladdningen av bilder" till databasen Digital Kultur. Dessa har fått vila medan vi skannar in alla våra bilder, eller de som alla givmilda medlemmar lånar oss. Detta är naturligtvis viktigt att man tar omgående, för då kan givaren också berätta om bilderna, vad de föreställer, när de är tagna osv det är ovärdelig information.

Kjell Weber

 
 

 

 
 

 

 
 

(Fakta har i många fall tagits från föreningens styrelseprotokoll m fl skrivelser)

 
 ----------- 
Hembygdsgården - Amhult Lyses historia
 

Vår hembygdsgård i Amhult Lyse är en gammal släktgård, som brukades av Olof Olssons familj fram till 1960-talet. Numer är den upptagen i Göteborgs stads program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

 
 

Efter laga skiftet 1842 flyttades denna ålderdomliga kringbygda gård från Amhults klungby, till Lysekullen strax söder om Amhult radby. Amhult Lyse är den enda kvarvarande av dessa kringbygda gårdar som tidigare fanns i Torslanda.

 
 

1860-talet ersattes det ursprungliga då mycket dåliga manhuset av ett stort dubbeltimmrat på 3 rum o kök samt hall, som flyttades från Hovgården i Björlanda. En del av huset hade i Björlanda använts som skolsal åt Björlandabarnen. Väl på plats rödmålades huset.

 
 

1921 moderniserade man, höjde taket på manhuset en bit, ny klädsel som målades i ljus oljefärg.

 
 

1940-talet byggdes ett nytt hus intill och det gamla hyrdes ut till bröderna Erik och Gustav Gustavsson med familjer, som drev taxiverksamhet. Familjerna bodde i var sin våning i huset, de hyrde huset i 18 år, därefter hyrdes det ut till sommargäster några år. När Olof Olsson, ägare av fastigheten gick bort år 1984 fick hembygdsföreningen möjlighet att köpa.

 
 

(Fakta är tagen från föreningens informationsblad)

 
 

1986 köptes gården Amhult Lyse för att bli vår hembygdsgård. Men gården hade ett långt liv redan innan, det skulle vara trevligt att kunna redogöra för det här mer i detalj. Ni som kan bidra med fakta, hör av er. År 2016 kan vi fira 30 år i huset och år 2017 kan vi fira föreningens 40 årsjubileum.

 
 ----------- 
 

Historieskrivning om föreningens verksamhet:
Det har rullat på år efter år med många händelser och s k milstolpar som borde skrivas om här.
Ni medlemmar hoppas jag vill delta med tips och fakta om när olika saker hände.
Tänk till och berätta för mig, tipsa om händelser, som borde vara med till efterföljande generationer.

TIPSA MIG OM NÄR GJORDES VAD - Tack.

Många olika personer har arbetat i föreningen sedan starten, i någon funktion i styrelsen, eller i olika aktiviteter inom föreningen. Det skulle vara mycket roligt att kunna rada upp alla personers namn och vad man arbetat med.

TIPSA MIG OM NAMN VERKSAMHET OCH ÅRTAL - Tack.
Bra bilder är inte fel.

 
 

Kjell Weber

 
Till - överst på sidan
Till första sidan

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-06-23 av kjell weber