1719 vid Arendal och Nya Älvsborgs fästning
 

AB Volvos museet som ligger vid Arendal skans ligger på en mycket strategiskt historisk plats.

År 1719 på sommaren mellan tisdagen den 21 och fredagen den 24 juli svischade nämligen kanonkulorna i den täta krutröken just över den plats där museet i dag ligger. Danskarna under befäl av dansk-norske sjöofficeren Peter Wessel Tordenskiöld anföll då Nya Älvsborgs fästning och den där förlagda garnisonen på 300 man under befäl av överstelöjtnant Johan Lillie. Vår kung Karl XII hade dött i Halden sent året innan, ryska trupper plundrade och brände våra städer på norrlandskusten, danskarna hade tidigare i år tagit Marstrands fästning. Inte att undra på att danskarna nu skrämde befolkningen inne i Göteborg, så till den milda grad, att de som hade möjlighet, lastade sina dyrbarheter på vagnar och drog inåt landet.
Överste Georg Bogislaus Stael von Holstein, chef för Skaraborgs regemente som låg förlagt i Göteborg, tröttnade på att vänta medan Nya Älvsborgs fästning höll på att gå förlorad. Han utarbetade ett smart drag, som bestod i att under natten till tredje krigsdagen forsla över 4 kanoner och en mösare till Hisingen på pråmar och sedan marschera hela natten ut till Arendal och där sätta upp dessa i mörkret på berget (intill nuvarande muséet). Vid soluppgången brassade man på och gav de danska angriparna en obehaglig överraskning, de fick nu plötsligt kraftig eld från sidan. På fästningen fick man nytt mod då man äntligen på tredje dagen fick hjälp, nu brassade man på med allt man hade. Danskarna som t o m landsatt batterier med många kanoner på Stora och Lilla Aspholmarna tätt intill fästningen, flydde nu "hals över huvud" då man på de danska skeppen hissade signalen "Hastigt återtåg", som nog i danska soldatmunnar blir "flygte fra helvede".
Med denna historia i tankarna - då man står vid museet och tittar ut över Aspholmarna och Älvsborgs fästning, samt berget bakom museet, (som i dag är mycket mindre, man tog bort en stor del av berget då man byggde Arendalsvarvets skrovhall), då kan man tänka sig bilden av mängder av danska skepp på fjorden, krutrök, kanonkulor som svischar hit och dit, dunder och brak blandat med skrik och order.
Det var nära vi blev danskar den gången.

Kjell Weber

 
Kalendarium | Aktiviteter | Styrelsen | | Bilder | Till första sidan

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2011-12-01 av kjell weber