Föreningens funktionärer
Klicka på personens funktion,
om du vill sända mail till någon
av funktionärerna.
  Klicka här om du vill sända mail till föreningen
info@amhult-lyse.se
     

Urban Jansson
Röds Norgård 16, 423 34 Torslanda
tel. 711 01 19 eller 0703-17 62 21

     

Eva Lundgren
Bygårdsvägen 10, 423 56 Torslanda
tel. 92 50 02

     

Sekreterare
Baklag för Lysekakan

Pia Magnusson
Mjölkbodsvägen 4, 423 54 Torslanda
tel. 56 08 18

     

Lasse Andersson
Älvegårdsvägen 8, 423 51 Torslanda
tel. 0706-57 22 11

     

Styrelseledamot
samt husmor.

Inger Pettersson
Lysbojsvägen 10, 423 39 Torslanda
tel. 92 09 94

     

Gun Adolfsson
Styrljusvägen 24, 423 40 Torslanda
tel.

     

Ylva Bladmyr
Änghagsvägen 23, 423 49 Torslanda
tel. 56 41 09

     

Ingela Thörsman
Meli Johanssons väg 30, 423 61 Torslanda
tel. 53 44 58

     

Ersättare i styrelsen,

-

     

Revisor
sammankallande

Ingrid Nilsson

     

Revisor

 

     

Revisorersättare

Arne Svensson

     

Revisorersättare.
Baklag för Lysekakan.

Ingvar Olausson

     

Valberedning
sammankallande     

Valberedning     

Valberedning

Gunvor Thorén

     

Renoveringsgruppen
underhåller och reparerar

Göran Johansson

     

Renoveringsgruppen
underhåller och reparerar

Sture Larsson

     

Renoveringsgruppen
underhåller och reparerar

Stefan Einarsson

     

Renoveringsgruppen
underhåller och reparerar

Jurgen Pütter
     

Renoveringsgruppen
underhåller och reparerar

Ingemar Bladmyr

     
Köket
Inger Pettersson
     
Köket
Anita Pütter
     
Köket
Kerstin Adner
     

Köket

Ingela Thörsman

     

Köket

Birgitta Olausson

     

Torsdagsgrupp I
registrerar foton och annat.

Margaretha Svensson
     

Torsdagsgrupp I

Gun-Britt Andersson
     

Leif Pettersson

     

Lisbeth Karlsson

     

Kjell Weber

     

Lasse Andersson

     

Torsdagsgrupp I, Måndagsgrupp,
bildhantering och annat.

Gunnel Sandgren

     

Torsdagsgrupp II
kontrolläser kyrkboksavskrifter

Inger Olsson

     

Torsdagsgrupp II
kontrolläser kyrkboksavskrifter

Anita Jansson

     

Torsdagsgrupp II
kontrolläser kyrkboksavskrifter

Helga Jakobsson

     

Baklag för Lysekakan

Henry Johansson

     

Baklag för Lysekakan

Elly Nilsson

     

Baklag för Lysekakan

Gunvor Thorén

     

Baklag för Lysekakan

Märta Johansson

     

Baklag för Lysekakan

Ingela Thörsman

     

Baklag för Lysekakan

Ingvar Olausson

     

Baklag för Lysekakan

Inga-Britt Persson

     

Baklag för Lysekakan

Mari-Anne Smith

     

Baklag för Lysekakan

Birgit Lennerås

     

Vävstugan

Birgitta Hansson

     

Vävstugan

Ann-Marie Pettersson

     

Vävstugan

Carin Sjöberg

     

Vävstugan

Karna Larsson

     

Övriga behjälpliga

Anita Olsson

     

Övriga behjälpliga

Ann Jansson

     

Övriga behjälpliga

Elin Andersson

     

Övriga behjälpliga

Evy Carlberg

     

Övriga behjälpliga

Gun Andersson

     

Övriga behjälpliga

Siv Blom

     

Övriga behjälpliga

Lars Thorstensson

     

Övriga behjälpliga

Mona Svensson

     
Har jag glömt någon?
meddela mig i så fall
så försöker jag rätta till.
//Kjell
 

-

     
© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-05-31 kw.