.
Bilden på Claes är tagen då han håller tal den 20 juni 1986 strax före kl.14 då hembygdsgården invigdes.

 


Minnesord över Claes Kennroth

Claes Kennroth har gått bort och vi vill tacka honom för allt han gjort för hembygdsföreningen. Claes var från början sommargäst i Torslanda där familjen hade en sommarstuga i Buur. Familjen hade också ett släktskap till folket på gården. Claes fick under ungdomsåren ett stort intresse för Torslanda, som han hade under hela sitt verksamma liv. Han arbetade under flera år som brevbärare i Torslanda och fick då kontakt med äldre Torslandabor. Då de kände igen honom och då han hade ett släktskap i trakten blev folk öppna mot honom och lät honom låna familjealbum och bilder. Dessa bilder såg Claes till så att de sparades för eftervärlden. Han kände en fotograf, som såg till att reprofotografera alla bilder han lånat.

Tack vare sitt stora intresse för Torslanda fick Claes underlag att skriva en avhandling om Torslandas gårdar och folk. Efter att denna publicerats fick Claes en tjänst som museiassistent på Historiska museet i Göteborg. Där arbetade han med att bygga utställningar. Han hade dock stora friheter i sitt arbete och kunde ofta besöka Torslanda under arbetstid. Man kunde se om Claes var på besök på någon gård, eftersom han hade en vit Volvo Amazon som var välkänd i Torslanda på den tiden.

När hembygdsföreningen bildades 1977 var Claes aktiv och deltog i arbetet. Han var styrelseledamot under många år. Claes gjorde ett stort arbete då föreningen köpte gården Lyse, då han var mycket drivande. Han ordnade finansiering av gården tack vare personliga kontakter med P G Gyllenhammar. Det var ett lån på 100 000 kronor, som avskrevs om föreningen fortfarande var aktiv efter två år.

Det som Claes lämnar efter sig är mängder av bilder som han lånat av Torslandabor och som nu finns i hembygdsgårdens bildarkiv. Dessutom har han själv tagit bilder på gårdar, som också finns i arkivet. Bilderna togs i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Många av gårdarna finns idag inte längre kvar. Claes har även filmat. Han har gjort en film i tre delar om Torslandas gårdar och folk, som finns på gården. Till sist kan vi nämna att han även skrivit en bok, som hembygdsföreningen har till försäljning – den heter Utvandrarna från Tors land.

De sista åren har Claes varit sjuklig och inte kunna delta i föreningens aktiviteter. Vi har dock haft kontakt med hans dotter, som hjälpt oss att få tillgång till den stora skatt som Claes samlat på sig under åren. Vi tackar Claes för allt han gjort och sänder en hälsning till hans familj, när han nu inte längre finns bland oss.

Urban Jansson
Ordförande

kw info.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-12-13 kw