Skrifter/böcker till salu:

 
:       Pris:

OBS! Bilden t.v. är en länk till ett index över innehållet i alla Hisingsbygd.
A5-storlek.

Hembygdsföreningens Årsskrift Hisingsbygd i A5-storlek

(Köpa/beställa)

   
(äldre än 10 år)   20 kr/st
(de senste 10 åren)   40 kr/st

Martins brev
A4-storlek 120 sidor.

(Köpa/beställa)

Här får man en mycket intressant inblick i samhället, familjelivet och unga personers strävan efter utbildning och sin utkomst, vid sekelskiftet 1800-1900.
Intressant är också språket, kopplingarna mellan olika orter, hur man reste samt hur viktigt det var med brev. Det var en ständig påminnelse "skriv snart". Man kanske mer funderade på den tiden, över hur anhöriga och vänner hade det.
Något att tänka på i dagens "knapp-tryckartider".

  150 kr

Utvandrarna från Tors land

av Claes Kennroth

(Köpa/beställa)

  220 kr

Västra Hisingen – en bygd i förvandling

av Werner Wessberg

(Köpa/beställa)

  100 kr

Hisingsbygd i förändring under 1800-1900-talet

av Sven Bernhardsson

  100 kr

Västra Hisingens gamla skolor

av Oscar Jonsson

(Köpa/beställa)

  50 kr

Hällsvik i forna dagar

av Margaretha Svensson

(Köpa/beställa)

  100 kr

Torslanda - Flygplatsen på framsidan

av
Björn Kärf, Jan-Olof Wetterholm,
Lars Ekström, Nils-Olof Andersson,
Sven-Erik Davidsson,
och Thore Kristoffersson

(Köpa/beställa)

  150 kr

Björlanda, minnen från 1940- och 1950-talen och andra berättelser

av Rune Lidö

(Köpa/beställa)

  100 kr

Blommande kulturmarker

  120 kr
         

 

Tillbaka.

© Björlanda-Torslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2016-10-14 wbr