INDEX för "Hisingsbygd", vår årsskrift.
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992
, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.


Årtalen ovan - fungerar som länkar ner i indexsidan till det årtal du vill läsa om,
dessutom - nere i listan fungerar de feta årtalen som länkar tillbaka igen hit upp.

År
Sida
Artikeln heter eller handlar om... Skribent / författare
1981
1, 2-3
Om föreningens start, verksamhet, samt om sigillet Redaktionskommittén: Arvid Edvardsson, Claes Kennroth
och Karl-Östen Sjöholm.
4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16.
Båttrafiken till Hjuvik och andra bryggor i Torslanda socken Dag Almén.
17, 18-19
Hjuviks brygga "Lulle"
20-21, 22
Hästeviks gästgivaregård Claes Kennroth
23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-31.
Lilleby och laga skiftet Lars Andersson, Arvid Edvardsson och Claes Kennroth
Hisingsboarna och politiken Karl-Östen Sjöholm
33, 34.
Var rädd om stengärdesgårdarna Karl-Östen Sjöholm
34-35, 36.
Hur vi började Claes Kennroth.
37, 38-39.
Björlanda-Torslanda ur dagstidningarna  
Karta över södra Bohuslän från 1638  
1982
1-2
Verksamhetsberätelse Doris Dahlström och Karl-Östen Sjöholm
1982
3-5
De sista bebodda jordkulorna på V. Hisingen Claes Kennroth
1982
7-15
Det gamla Torslanda. I. Vägar, gårdar och människor Claes Edvald Wessberg
1982
16-27
Kvistljungeby i 150 år Lars Andersson och Arvid Edvardsson
1982
28-30
Namnet Kvistljungeby Karl-Östen Sjöholm
1982
31-38
En biskop i Björlanda på 1500-talet, (1594) Karl-Östen Sjöholm
1982
39-42
Ur dagstidningarna 1981  
1983
4
Årsberättelse 1982  
1983
5
Det gamla Torslanda. II. Vägar, gårdar och människor Claes H Wessberg
1983
15,34
Några folksägner från Björlanda och Torslanda, (ur C-M Bs bok tryckt 1947) Carl-Martin Bergstrand
1983
16
Signalberget på Hisingen, (Telegrafberget). Sven Schånberg
1983
18
Östergärde - Steneby, en historisk översikt Lars Andersson & Arvid Edvardsson
1983
24-25
Karta över Hisingen mm, (ur karta över Bohuslän år 1673) Kietell Classon Felterus
1983
32
Ett båtsmanskontrakt  
1983
35
En biskop i Björlanda på 1500-talet, (1597)  
1983
40
Våtängen vid Hjuvik Åke Almén
1983
42
Ur gamla protokoll, Torslanda 1797, 1736, 1779 och 1780  
1983
43-46
Tidningskrönika 1982  
1983
47-48
"De ble ett fint trä"

"Lulle"

1984
3

Årsberättelse 1983

 
1984
5
Det gamla Torslanda. III. Vägar, gårdar och människor Claes H Wessberg
1984
22-31
Hembygdsföreningens strävan att bevara vår äldre byggnadskultur Claes Kennroth
1984
32
Berättelser från Björlanda på folkmål I Axel Pontus Johnsson Rosén
1984
34
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
1984
37
Lilla Varholmen. Minnen från en skärgårdsö Bengt Petersson
1984
43
Davids liar "Lulle"
1984
44
Tidningskrönika 1983 Karl-Östen Sjöholm
1984
48

Karta med beskrivning, Charta öfver Sillsalterie Wärcket in Lilla Warholms Wik

 
1985
5
Amhult - från bondebygd till hembygdscentrum Claes Kennroth
1985
17
Bild på båtsmannen Emanuel Kruslock vid sin stuga i Sandvik, 1910-talet  
1985
29
Bild på båtsmanstorp nr.59, Amhult och Kärr.  
1985
30
Anteckningar om odling och odlingsredskap i Björlanda socken på 1870-talet, del 1 Axel Rosén
1985
34
Det gamla Torslanda, del 4, (faster i Slängen m.fl.) Claes Kennroth
1985
46
Ur vårt brevarkiv  
1985
51
Edvin pratar julminnen "Lulle" 22/12 1951
1986
4
Första året på hembygdsgården Claes Kennroth
1986
14
Ur vårt brevarkiv  
1986
17
Dialekt på västra Hisingen Arvid Edvardsson
1986
22
Folktro och sägner i det gamla Torslanda, del 1 Claes Kennroth
1986
25
Minnesbilder från min mors barndoms- och uppväxtår Anna Almdahl
1986
37
Smeden Hedeskog i Björlanda Axel Rosén
1987
19
Ur vårt brevarkiv  
1987
22
Dialekt på västra Hisingen Arvid Edvardsson
1987
25
Folktro och sägner i det gamla Torslanda, del 2 Claes Kennroth
1987
31
Minnesbilder från min mors barndoms- och uppväxtår, del 2 Anna Almdahl
1988
20
August i Lossby berättar H.T. 24/12 1952
1988
23
Ett köpebrev på pergament från 1625  
1988
25
Folktro och sägner i det gamla Torslanda, del 3 Claes Kennroth
1988
28
Ur vårt brevarkiv  
1988
30
Prästgården som blev församlingshem Boris Bengtsson
1989
19
Fiskaren Edvin Holst berättar släkthistoria Claes Kennroth
1989
39
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
1989
41
Folktro och sägner i det gamla Torslanda, del 4. Claes Kennroth
1989
43
Odling och odlingsredskap i Björlanda socken p 1870-talet Axel Rosén
1990
12
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
1990
14
Släktmöte i Röra 1990, (ättlingar till Bengt Persson f.1735)  
1990
16
Ortsnamn och dialektord Arvid Edvardsson
1990
21
Syrhåla by, del 1 Lars Nyström
1991
8
Ur vårt brevarkiv  
1991
10
Flyget kör ut bönderna - idyll som försvinner... Morgon-Tidningen 11/2 1936
1991
16
En vandrande skräddares öde på Hisingen Claes Kennroth
1991
17
Syrhåla by, del 2, (fiske och havsbruk) Lars Nyström
1991
34
Ortnamn inom Syrhåla  
1992
8
Båtsmän och Båtsmanstorp Lasse Andersson
1992
16
Ur vårt brevarkiv  
1992
19
100 år i Lilleby Norskog - en släkts historia Marianne Lindgren
1992
33
Häxor på Hisingen Sven Ericson
1992
36
Sevärt i Björlanda och Torslanda, (kyrkor, tusenåriga linden m.m.) Stig Andersson
1992
38
Ett år som styrelsesuppleant Bertil Swahnberg
1993
9
Torslandaglimtar, (om sommargäster m.m.) Werner Wessberg
1993
15
Ur vårt brevarkiv Stig Andersson
1993
18
Cirkeln om Björlanda Bengt Hellström
1993
20
Sevärt i Björlanda och Torslanda, (Tors borg, Brånsålderssundet m.m.) Stig Andersson
1993
23
En resa i tid och fantasi, (om Björlanda kyrka) Rune Olofsson komminister i Björlanda
1993
37
Ur vårt klipparkiv, (Nitton drunknade sillsaltare gav Saltskagen dess namn) GP 20/6 1945
1994
8
En smittkoppsepedemi i Torslanda 1875 Claes Kennroth
1994
10
Naturliga läkemedel - förr i tiden Sven Ericson
1994
12
Ur vårt brevarkiv, (dikt om Emma Lorentzson (104:661) Claes Kennroth
1994
14
Sommar på Hjuvik Astrid Ostrowski f. Almén
1994
20
Hisingspotatis Stig Andersson
1994
27
En flygplats föds... Stig Andersson, flygplatsdirektör
1994
36
En rundtur över Hisingen 1923 Göteborgs-Trakten 30/11 1923
1994
39
Väderkvarnars saga på Hisingen snart all  
1994
40
Ett besök på Hisingens äldsta ålderdomshem, (Lexby i Björlanda)  
1995
10
Ur vårt brevarkiv, (Långholmen och Tullock) Claes Kennroth
1995
12
St. Porsholmen Bertil Swanberg
1995
15
Minnen från min barndomsskola, (1942) Axel Rosén
1995
23
Släktforskning Arne Berggren
1995
25
90-årig Torslandabo röker Riksblandning blandat med enbark Göte (Göteborgs-Trakten 28/1 1944)
1995
31
En flygplats föds: del 2. "Den förstfödde växer..." Stig Andersson, flygplatsdirektör
1996
8
Hisings i Kärr - en släktgård med anor Claes Kennroth
1996
14
Ur vårt brevarkiv  
1996
15
En händelse på L.Varholmen - för 183 år sedan  
1996
16
En framgångsrik torslänning, (ur Lindholmens Varvshistoria) Hugo Hammar
1996
20
Utvandring Stig Andersson
1996
23
Lilleby = Lillebybadet? (även Sillvik) Sven Bernhardsson
1996
25
En rundtur över Hisingen 1923, (forts. från 1994)  
1996
29
Tullocks på Långholmen, Torslanda Sol-Britt Slättberg
1996
32
Tullocks släktträd Claes Kennroth
1996
39
Tullock-pråmarna  
1997
9
En lyckad jakt Stig Andersson
1997
12
Bildkavalkad från åren som gått  
1997
33
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
1997
36
Ett fattigöde i Torslanda 1855-1859  
1997
37
Om inköpandet av Lexby Västergård 1888 så som fattiggård i Björlanda  
1997
39
Förändring, (om förändringar häst/traktor och dess följder)  
1997
42
Ett okänt foto från sekelskiftet, (foto på okänt torp) Claes Kennroth
1998
8
Text och noter till Lysevalsen Lelia 970215
1998
10
En gästgivartaxa från 1865  
1998
12
"Farfar åt garfågel till middag, själv matar jag frusna svanar" Knippla-Carlsson i GHT 20/11 1953
1998
14
Berättelser och historier berättade av Axel Carlsson Knippla "Lulle" (Karin Johansson)
1998
17
Ur vårt brevarkiv Claes K
1998
22
Bohusskogen och de danska renässansbyggena Claes Krantz i GHT 1953
1998
26
Bulycke under fyra sekel! Sture Larsson & Claes Kennroth
1998
32
En julbjudning till Thorslanda prästgård 1761 HTV 24/12 1925, C.T--s
1998
38
I minnet gömt, (påminnelse om gamla stigar, torp, ystning, tröskning m.m.) Sven Bernhardsson
1999
6
Kippholmen och Nordre älv, (del 1) Stig Andersson
1999
11
"Det skall vi fira". (Biskop Eysteinn av Oslo besökte Björlanda 1399) Rune Olofsson
1999
16
Jack the Rippers mord på Elisabeth Stride i London Elisabeth Blume
1999
19
Snäckskalsfabriken i Sillvik Ulla Gustavsson
1999
21
Hålta Andalen Bertil Swahnberg
1999
24
Breven från Amerika Torsten Olsson
1999
33
Minnen från 40-50-talet Torsten Olsson
1999
38
Från oxvagn till flygplan Utdrag ur en bok av Knut Swensson, Werner Wessberg
2000
4
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
2000
5
Torsviken räddad Werner Wessberg
2000
6
Midsommarafton 23 juni 1939 i Hällsvik  
2000
8
Med Landstorm på kustbevakning H. Genberg
2000
11
Vad hände 102:an under nattövning i Hjuvik C.E.S.A.R.
2000
12
Amhult på 2000-talet - bildsvep (jordbruk med häst)  
2000
16
Minnesbilder från Ivar i Änghagen

Åke Ivarsson

2000
17
Tänkvärt ur Åke Ivarssons släktbok, (Torslanda Mellangård 2:5 Änghagen) Åke Ivarsson
2000
20
Glimtar från Syrhåla Miljöminister Kjell Larsson
2000
22
Kippholmen och Nordre älv, (del 2) Stig Andersson
2000
29
Gården Sörgård i Hästevik ur Disketten, Bengt Hedestierna
2000
30
Stagg (bete i ålkuporna) S. Fransson af Ekström
2000
32
Förteckning över skärgårdsverk i Torslanda socken ca år 1800 (sillsalteri och trankokeri)  
2000
34
Minnen från senare tider 60-80-talet Augustes Leopolds Torsten
2001
4
En resa till Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte (010519) Sven och Gunvor Ericson
2001
5
Syrhåla, min barndomsby, söder om landsvägen, (Torslandavägen) Eva Andersson
2001
8
"Ditt och Datt och Retteratt" Harry i Boa, (GP 560128) av H Genberg
2001
12
"En sjuttioårings barnaminnen", ur Gamla Majpojkars förbunds skrift IX 1951 Axel Rosén
2001
22
Båtsmän - fanns det i Björlanda och Torslanda? (Rapport 1 från projektet Båtsmansregistrering) Kjell Weber
2001
26
Intressanta personer i Hjuvik under första delen av 1900-talet, (fyrmästare Hilmer Helgesson  
2001
29
Sven "Lätten" Eriksson 1884-1968, Tekla Eriksson ?-1966  
2001
31
Dagbok från den 13 september 1937, (Nolvik i Björlanda) Mari-Anne i Nolvik
2001
32
Alltid finns det något att fira! Gun Johansson f. Andersson
2001
36
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
2002
3
Året på gården Torsten Olsson
2002
6
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
2002
8
Arendal räddade Nya Älvsborg (1719) Ur GP 20 mars 1965
2002
14
Rapport 2 från "Båtsmansregistreringen" Kjell Weber
2002
15
Upptäck din egen historia (släktforskning) Mona Frank
2002
18
Nödläget i Göteborgs Skärgård 1808-1876 Natan Odenvik (GP 630513) CK
2002
22
Om ett fynd för ganska länge sedan, (hällmålningen i Torslanda) Pål Strand
2002
24
Min uppväxt i Syrhåla Eva Andersson
2002
26
När storken kom till Lilleby Sven Bernhardsson
2002
28
Stora Varholmen och F O Levander Erik Levander m fl
2002
38
Rapport från köket i Hembygdsgården (en vanlig torsdag) Kerstin Adner
2002
41
Rapport från projekt "Namn åt de döda" Kjell Weber
2003
4
Året på gården Augustes Leopolds Torsten
2003
6
Snäckskalsfabriken i Sillvik Sven Bernhardsson
2003
8
Krig och ransonering Augustes Leopolds Torsten
2003
12
Julförberedelse och jul i Björlanda 1940 Mari-Anne i Nolvik
2003
14
Gården "Bergens" i Hästevik Claes Kennroth
2003
16
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
2003
18
När jag läste på Hermods Ville Samuelsson
2003
28
Sillfiske med landvad Sally Utbult / Claes Kennroth
2003
29
Sillfiske med drivgarn Pontus Hansson / Claes Kennroth
2003
30
Utflyttade Torslandabor Margaretha Svensson
2003
34
Rapport 3 från "Båtsmansregistreringen" Kjell Weber
2003
34
Rapport från projekt "Namn åt de döda" Kjell Weber
2003
35
Rapport från projekt "Kyrkboksregistreringen" Kjell Weber
2003
36
Med buller och Bång (Kungl. Göta Flygflottilj på Säve) Stig Andersson
2004
6
Året på gården Torsten Olsson
2004
8
Årsmöte med Bohusläns Hembygdsförbund i Uddevalla Ulla Gustavsson
2004
10
Prosten Schougs sista brev Claes Kennroth
2004
13
Nybyggnation på gården Högen, "Lottkärr" i Torslanda by 1904-1905. Claes Kennroth
2004
14
Stenugnen på plats igen Ulla Gustavsson
2004
16
Om ny bok "Hisingsbygd i förändring under 1800- och 1900-talen". Sven Bernhardsson
2004
18
Rapporter från olika projekt Kjell Weber och Carin Sjöberg
2004
21
På hemväg från skolan på trettiotalet Augustes Leopolds Torsten
2004
26
Myntfynd från Torslanda-Björlanda funna i jord Bernts Adels Ture, Ture Adolfsson
2004
27
Vad är plåtmynt förnågot? Pelle Engelbrektsson
2004
28
Stadsmusets utgrävningar i Amhult, Johan Wigforss, Göran Larsson. Ulla Gustavsson
2004
32
Amhult - en tillbakablick Ulla Gustavsson
2004
34
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola 1922-1923 Lasse Andersson
2004
35
Skolfotoinventeringen, Lekskolan Gamla Tumlehedsvägen, 1971-1972 Lasse Andersson
2004
35
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan klass 7, 1976-1977 Lasse Andersson
2004
36
Vit slavhandel i Göteborgs skärgård, av Natahan Odenvik Gunna Alexandesson
2005
5
Björlanda-Torslanda Hembygdsförenings föregångare Bo Erikson
2005
6
Året på gården Inga-Lill Holst
2005
8
Årsmöte i Bohusläns Hembygdsförbund hos Tjörns Hembygdsförening Gunborg Sörqvist, Ulla och Lennart Gustavsson
2005
10
Julfirande på Torslanda Högen, "Lottkärr" under 1910-talet, Olga och Joel Jacobsson  
2005
12
Utgrävningar i Björlanda och Torslanda Ulla Gustavsson och Elsebritt Filipsson
2005
14
Det blev just Björlanda, om Johan Albert Andesson Mari-Anne Smith
2005
17
Rapporter från våra olika projekt Kjell Weber
2005
18
Jakten som fritidsnöje Sven på Skarpetegen
2005
21
Ur vårt brevarkiv. (Olika brev från Olga Persson på Halvorsäng till systern Alida i Hästevik). Claes Kennroth
2005
26
Mormor har berättat Nils Dunér
2005
27
Några små axplock av vad man kan finna i föreningens mikroficher av kyrkböckerna, i dessa fall främst i Dödboken. Claes Kennroth
2005
28
Om Björlanda och Torslanda i äldre skrifter Torsten Olsson
2005
35
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan småskola 1 och 2, 1955-1956 Lasse Andersson
2005
36
Skolfotoinventeringen, Torslanda kyrkskola klass 3-4, 1957-1958 Lasse Andersson
2005
36
Skolfotoinventeringen, Sörreds skola 1933 Lasse Andersson
2005
37
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola 1929 Lasse Andersson
2005
37
Skolfotoinventeringen, Vitklöverns lekskola klass 2, 1973-1974 Lasse Andersson
2005
42
Omslagets tuschteckning. Båtsmanstorp nr.59, Amhult och Kärr Lennart Perldal
2006
2
Styrelsens årsberättelse 2006 Ulla Gustavsson ordf.
2006
4
Året på gården Mari-Anne Smith
2006
7
Rapport från Bohusläns Hembygdsförbunds årsstämma 2006-09-11 Werner Wessberg
2006
9
Utdrag ur ett Lagfartsprotokoll Kurt Blom
2006
10
Om Amhults damm och flygplatsen Bo Erikson
2006
12
En gästande förening DIS-Väst på Amhult-Lyse Ulla Gustavsson / Claes Kennroth
2006
14
En betraktelse, "Tänk om? - Tänk om!" Sven Bernhardsson
2006
16
Johan Alfred Gullbring, minnen och anteckningar Sigge Swensson / Torsten Olsson
2006
25
Bokanmälan: "Hällsvik i forna dagar, i ord och bild" Margaretha Svensson
2006
26
Brånsålderssundet i Björlanda Ulla Gustavsson ordf.
2006
28
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
2006
32
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola åk.7, 1960-1961 Lasse Andersson
2006
33
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola, 1966-1967, barnen födda 1955 Lasse Andersson
2006
33
Skolfotoinventeringen, Noleredsskolan klass 1A, 1972-1973 Lasse Andersson
2006
34
Skolfotoinventeringen, Torslanda småskola klass 1 och 2, 1955-1956 Lasse Andersson
2006
34
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan klass 7AF2, 1983-1984 Lasse Andersson
2006
35
Skolfotoinventeringen, Kyrkans förskola 1996-1997 Lasse Andersson
2006
35
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan klass 1E, 1970 Lasse Andersson
2006
36
Projektrapporter Margaretha Svensson / Kjell Weber / Inger Olson
2006
37
Och julen varade till påska "Lulle" 1951
2006
38
Tillbakablick på året 2006 Ulla Gustavsson, ordförande.
2006
42
Omslagets tuschteckning. Torslanda flygplats på 1940-talet Lennart Perldal
2007
3
Åre på gården 2007 Margaretha Svensson
2007
5
Bildkavalkad 30-årsjubileum  
2007
6
Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte 2007 Ulla Gustavsson
2007
8
Hällsvik i forna dagar Margaretha Svensson
2007
9
Rapport från dansbaneundersökningen Ulla Gustavsson
2007
12
En by i förändring Sven Bernhardsson
2007
14
Björlanda Sockens Mjältbrandsförening 1903-1929  
2007
21
Bild Lexby Västergård  
2007
22
Ur Julboken till församlingarna i Göteborgs Stift 1966 Knut Svensson / Torsten Olsson
2007
25
Pöbelvälde i skärgården, ur Göteborgs Morgonpost 2 augusti 1915  
2007
29
Ur vårt brevarkiv Claes Kennroth
2007
33
När jag träffade Paul första gången, det var en lustig historia Pelle Engelbrektsson
2007
35
Paul Levin in memoriam Pelle Engelbrektsson
2007
36
En drygt hundraårig "skatt" är funnen i Björlanda Pia Magnusson
2007
38
En tillbakablick på året 2007 Ulla Gustavsson
2007
40
Skolfotoinventeringen, Lexby småskola klass 1 och 2, 1946-1947  
2007
40
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola klass 5, 6 och 7, 1950-1951  
2007
42
Omslagets tuschteckning. Lossby Innegård i Björlanda år 1928 Lennart Perldal
2008
2
Styrelsens årsberättelse 2008 Urban Jansson, ordförande.
2008
5
Sven Ericson 80 år Margaretha Svensson
2008
6
Ett berg skänktes... (Keillers park) Ulla Gustavsson
2008
8
Någon som minns Gun Jansson
2008
10
Visionsmöte för framtiden Pia Magnusson
2008
12
Skolfotoinventeringen, Småskolan i Torslanda 1947.  
2008
13
Hällsvik som jag minns det Kerstin Adner
2008
16
En liten tur till starnden Augustes Leopods Torsten (Olsson)
2008
22
Ur gamla protokoll, instruktion för snöskottsfogden år 1880 Ulla Gustavsson / Margaretha Svensson
2008
25
Järnvägsförslaget, Göteborg - Sannegården - Hjuvik.  
2008
30
En ny värderingsgrund Sven Bernhardsson
2008
32
Lilla Varholmen för första gången svenskt Elisabeth Blume
2008
33
Köpekontrakt, paraplymakarens tomtköp år 1898.  
2008
34
Året på gården 2008 Margaretha Svensson
2008
39
Tillbakablick - axplock från media år 2008. Ulla Gustavsson
2008
42
Omslagets tuschteckning. Hovgårdens folkskola år 1911. Lennart Perldal
2009
2
Styrelsens årsberättelse 2009 Urban Jansson, ordförande.
2009
5
Födelsedagsfirande på hembygdsgården Margaretha Svensson
2009
6
Från mjölkpallen till mejeriet Urban Jansson
2009
13

Landstinget besöker Torslanda

Werner Wessberg
2009
14
Färjeförbindelsen Färjenäs - Klippan Margaretha Svensson
2009
16
Den välbesökta kyrkostämman Werner Wessberg
2009
18
När Stora Hovgården brann Rune Lidö
2009
20
Min första skoldag 1939 Mari-Anne Schmidt
2009
21
Skolfotoinventeringen, Storegårdens småskola  
2009
22
Skolfotoinventeringen, Lekskolan Gamla Tumlehedsvägen 1970-1971  
2009
23
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan klass 1F, 1977-1978  
2009
24
"Melis" gård i Björlanda by - då och nu Rune Lidö
2009
26
Försvunna ord och ordspråk Sven på Skarpetegen
2009
28
Sven Ericson in memoriam Werner Wessberg
2009
29
Eskil Johansson - radiomissionären Kurt Blom
2009
31
Gamla minnen från tiden 1933 till 1948 N.D.
2009
38
Året på gården Pia Magnusson
2009
42
Omslagets tuschteckning. Björlanda Storegården Lennart Perldal
2010
2
Styrelsens årsberättelse Urban Jansson, ordförande.
2010
4
"Oäkta barn" och ensamma mödrar Margaretha Svensson
2010
6
Smén i Röd Urban Jansson
2010
11
Vi är alla släkt! Åke Alstmar
2010
15
Svollders undergång, vingalotsar räddar sjömän. Augustes Leopolds Torsten (Torsten Olsson)
2010
24
Processen om södra sockenvägen 1898-99 Rune Lidö
2010
34
En förskräcklig historia, mord i Björlanda 1865. Lennart Larsson, Åke Alstmar
2010
38
Året på gården 2010 Pia Magnusson
2010
42
Omslagets tuschteckning. "Olauses i Lund" Lennart Perldal
2011
2
Styrelsens årsberättelse Urban Jansson, ordförande.
2011
9
Rapporter, hemsidan, Torslanda flygplats, kyrkboksregistreringen och båtsmansregistreringen Kjell Weber
2011
10
Kenny - Torslandas "sista" original? Stig Lottkärr
2011
13
Hotad strand (från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 sept. 1958, "Lulle" Karin Johansson) Torsten Olsson
2011
14
Mitt förhållande till Hovgården Taxi - 640040 Rune Lidö
2011
18
Försvunna gårdar Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2011
25
Gösta Andée, en svensk flygpionjär Ingvar Karlsson
2011
29
Källarvindar Emils Herberts Eva alt. Annas Astrids Eva (Lundgren)
2011
42
Omslagets tuschteckning. "Blå hangaren" Torslanda Flyghamns första hangar och flygledartorn från 1923. Hangaren brann ner i en anlagd brand 1980 den 31 maj. Lennart Perldal
2012
2
Årsberättelse 2012 Urban Jansson
2012
10
Gustaf III nov. 1887 Torsten Olsson
2012
11
En trakt i förvandling Rune Johansson
2012
12
Emils, Charlses och Hovgårdens skola Rune Lidö
2012
14
Kyrkstöten Torsten Olsson
2012
17
Sexmännen Torsten Olsson
2012
19
En föränrad värld Sven på Skapetegen (Sven Bernhardsson)
2012
20
Hjuviks brygga Torsten Olsson
2012
22
En gammal almanacka Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2012
24
Torslandas gamla affärer, del I, (fortsättning följer i nästa årsbok sid.28). Urban Jansson
2012
42
Omslagets tuschteckning. Första flygrestaurangen på Torslanda Flyghamn. Lennart Perldal
2013
2
Årsberättelse 2013 Urban Jansson
2013
11
Fem kvinnors levnadsöden Torsten Olsson
2013
16
Som jag minns bombfält och Säve flygplats Rune Lidö
2013
22
En 80-årings funderingar Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2013
23
"Johan i Bönns" väg Werner Wessberg
2013
24
Minnesord Urban Jansson
2013

26

Karussdammar Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2013
26
Om hästslakt och huddragare Pelle Engelbrektsson
2013
28
Torslandas gamla affärer, del II, (fortsättning från föregående årsbok sid.24). Urban Jansson
2013
40
"Årets bild 2012" Redaktionen
2013
42
Omslagets tuschteckning. Gigg från sekelskiftet 1800-1900. Lennart Perldal
2014
2
Årsberättelse 2014 Urban Jansson, ordförande.
2014
11
Jordens geologiska historia Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2014
12
Hisingen efter istiden Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2014
14
Fem kvinnors levnadsöden... Torsten Olsson
2014
16
Rapport från "Måndagsgruppen" Kjell Weber
2014
17
Exempel på bilder i Claes Kennroths bildsamling Kjell Weber
2014
20
Mittuppslaget - "Året på gården 2015-2016" Styrelsen
2014
22
Om en gräsrot kunde tala Tage Danielsson
2014
24
Påskbål och hostmedicin "Lulle"
2014
25
Det var en gång Nisse Dunér
2014
26
Som jag minns Björlanda kyrka Rune Lidö
2014
28
Kyndelsmässetid "Lulle"
2014
29
Marshimmel "Lulle"
2014
30
Lite historier och funderingar 2014 Torsten Olsson
2014
35
Torslanda gamla affärer (del III) Urban Jansson
2014
40
Den stora tystnaden "Lulle"
2014
42
Omslagets tuschteckning - Torslanda by Östergården, "Josefins" och Nordgårdens väderkvarn. Lennart Perldal
2015 2 Årsberättelse 2015 Urban Jansson, ordförande.
2015 15 Björlanda skytteförening Rune Lidö
2015 19 Skärgårdsvinter "Lulle"
2015 20 Mittuppslaget - "Året på gården 2016-2017" Styrelsen
2015 21 Skärgårdsjul "Lulle"
2015 23 Tung snö Kjell Weber
2015 24 Hembygdsföreningen har nu ett bildarkiv på Internet Kjell Weber
2015 26 Minnen och tankar vid en strand Augustes Leopolds Torsten
2015 34 Johannes och kryddsillen "Lulle"
2015 35 Ett annat samhälle Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2015 36 Hisingens sista fiskeläge Torsten Olsson
2015 37 Dokumentera mera Kjell Weber
2015 38 Grävling och rådjur Kjell Weber
2015 39 Häckla sill i helgen "Lulle"
2015 40 Lilleby Kronogård "Skarpetegen" Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2015 42 Omslagets tuschteckning - Torslanda Hästevik Sörgård "Gamlebo" år 1920, Ivar Olsson. Lennart Perldal
2016 2 Årsberättelse 2016 Styrelsen
2016 11 Filmer om vår hembygd Urban Jansson
2016 13 Björlandabo gav namn åt väg Rune Lidö
2016 16 Hur man fick namn förr i tiden Urban Jansson
2016 20 Året på gården 2017-2018 Styrelsen
2016 21 Julgrisen räddades ur bränningarna vid Böttö Augustes Leopolds Torsten
2016 22 Skärgård i vintersol "Lulle"
2016 27

Sillen går till

"Lulle"
2016 28 Från jägare till mikrofotograf Sven Bernhardsson
2016 30 Ny skriftbyggare (layoutarbetare) sökes Kjell Weber
2016 31 Från dåtid till nutid Rune Johansson "komissarie Johansson"
2016 32 Farmors chokladkaka Sven Bernhardsson / Kjell Weber
2016 33 Ett skolfoto från början av 1940-talet Hasse Petersson / Urban Jansson
2016 35 Forntida dikningsföretag Sven Bernhardsson / Kjell Weber
2016 37 Efterlysning bilder Redaktionen
2016 40 Snövit och lekatten "Lulle"
2016 42 Omslagets tuschteckning - Amhult-Lyse, numer hembygdsgård. Lennart Perldal
2017 4 Årsberättelse 2017 Urban Jansson

2017

15 Älgjakt på Hisingen Ralf Zackrisson
2017 17 Familjen Carlström Karin Norin-Nilsson, reserch Birgitta Norin
2017 20 Året på Gården 2018-2019 Styrelsen
2017 21 Jubileumsutställning 40 år 2017, nu på hemsidan Kjell Weber
2017 24 Vestra Hisings Skytteförening Urban Jansson
2017 37 Minnesord Claes Kennroth Urban Jansson
2017 38 En resa med häst och vagn Östen A Olsson
2017 41 Februaridag med fönsterblommor och snuva "Lulle"
2017 42 Bussresa den 23 maj 2018, till intressanta platser på Hisingen, ihop med andra hembygdsföreningar Backa hembygdsförening
2017 43 Skrifter till salu Björlanda-Torslanda hembygdsförening
2017 44 Omslagets baksida - tuschteckning föreställer Björlanda Hovgårdens kvarn 1923 Lennart Perldal
2018 4 Årsberättelse 2018 Urban Jansson
2018 17 Holktrageri "Lulle"
2018 18 Minnesord Georg Trulsegård och Stig Löfving Urban Jansson
2018 20 Året på Gården 2019-2020 Styrelsen
2018 22 Fjärdingsman Per Bengtsson - "Per i Röra" Urban Jansson
2018 28 Norin:s, tre generationer kommunalmän i Torslanda

Sture Johansson, Birgitta Norin och Karin Norin Nilsson

2018 35 En Björk återvänder till Torslanda Urban Jansson
2018 43 Skrifter till salu Björlanda-Torslanda hembygdsförening
2019 4 Årsberättelse 2019 Urban Jansson
2019 17 Minnesord över Torsten Olsson och Jürgen Pütter Urban Jansson
2019 18 Året på Gården 2020-2021 Styrelsen
2019 20 Röds Nordgård Urban Jansson
2019 31 Sommarstugeepoken i Torslanda och Björlanda Karin Norin Nilsson, Birgitta Norin
2019 39 Två unga änkors vägar korsas, Emma (Kristina) Eliasdotter Lorentsson (1858-1936) och Josefina Olausdotter (1833-1917) Urban Jansson
2019 43 Skrifter till salu Björlanda-Torslanda hembygdsförening
2019 44 Omslagsbild: Gatan i Röd, John Olsson bodde här 1920. Björlanda-Torslanda hembygdsförening
2020 4 Årsberättelse 2020 Urban Jansson
2020 13 Minnesord över Werner Wessberg Urban Jansson
2020 15 Våra sponsorer Urban Jansson
2020 16 Året på gården Urban Jansson
2020 18 Torsten Wessberg - Torslandas konstnär Urban Jansson
2020 23 Sophantering förr i tiden Urban Jansson
2020 26 Skåda brud Eva Andersson
2020 28 Tältbio Urban Jansson
2020 30 Som jag minns Tore Udd i Björlanda Rune Lidö
2020 36 Amhult & Kärrs byars samfällighetsförening, kallades tidigare "byalaget". Sture Johansson, Karin Norin Nilsson
2020 43 Skrifter till salu Björlanda-Torslanda hembygdsförening
2020 44 Omslagsbild: Flygfoto över Hembygdsgården Amhult-Lyse Björlanda-Torslanda hembygdsförening
2021 1 På hembygdsgården i sommar - Styrelsens sammansättning - föreningens adresser m.m. Red.
2021 4 Årsberättelse 2021 Urban Jansson
2021 18 Evert Holst - Torslandas diktare Urban Jansson
2021 22 När Stora Hovgården brann Rune Lidö
2021 24 Fågelviks by sedan Laga skiftet Berit Nyman
2021 36 Julafton hos mormor och morfar i Hjuvik 1950 Eva Andersson
2021 39 Året på gården 2021 Red.
2021 40 Torslanda kyrkliga sykrets, med brev från Sofia Kristensson Birgitta Norin och Karin Norin Nilsson
2021 45 Hieronymus Kunkel och kålroten. De vakraste vägarna i Torslanda Kristian Wedel
2021 47 Skrifter vi säljer Red.
2022 1 (Årsboken Hisingsbygd för år 2022 beräknas komma i mars 2023). -
2022 - - -
2023 - - -
2023 - - -
2024 - - -
2024 - - -
2025 - - -
2025 - - -
2026 - - -
2026 - - -
2027 - - -
2027 - - -
2028 - - -
2028 - - -
2029 - - -
2029 - - -
2030 - - -
2030 - - -
- - - -
    Kjell Weber