Utdrag ur tidigare årsböcker

.

Föregångaren Torslanda Bygdegårdsförening

Riksdagen hade omkring 1950 beslutat att antalet socknar och kommuner i landet skulle minskas för att få en effektivare förvaltning.

För Torslandas del beslöts att Torslandas och Björlandas socknar skulle läggas samman. Björlanda var till ytan och folkmängden större än Torslanda. Oenighet uppstod om namnet på den sammanslagna kommunen. Björlanda var ju inte så känt utanför regionen, medan Torslanda genom flyghamnen var välkänt även internationellt. Resultatet blev att man tog förleden "tor" i Torslanda och slutleden "landa" i Björlanda. Så blev det Torslanda Bygdegårdsförening!?

Torslandas ekonomi låg på plus. Torslanda ville inte att dess pengar skulle hamna i den sammanslagna kommunens kassa. I Torslanda kommunalfullmäktige drev bl a Sven Gustavsson i Röd igenom ett beslut att Torslanda skulle avsätta 20000 kr till en bygdegård.

1954 köpte Torslanda Bygdegårdsförening en tomt på 56,5 m2 för 15000 kr av John Olsson på gården Gatan i Röd. Tomten låg där dagens vårdcentral nu ligger.

Föreningen förde en tynande tillvaro ända till dess, att Göteborg kom in i bilden. Göteborg ville bygga en vårdcentral på föreningens tomt. Ett bytesavtal kom till stånd, där föreningen lämnade tomten till kommunen i utbyte mot en tomt på 1500 kvm vid idrottsplatsen plus en summa pengar.

Under tiden som Landvetters flygplats byggdes använde man en träbarack som matservering. Efter flygplatsens färdigställande behövdes inte baracken. Denna inköptes då för 60000 kr (pengar skänktes av bygdegårdsföreningen) av Torslanda IK för att plockas ner och återmonteras vid idrottsplatsen i Torslanda. Klubbhuset invigdes 1979. Tyvärr brann huset ned vid en anlagd brand 1992.

På den vid klubbhuset belägna tomten på 1500 m2 som bygdeföreningen ägde anlades en minigolfbana. Bygdegårdsföreningen skänkte senare tomten till TIK. Vid årsmötet i mars 1982 upplöstes Torslanda Bygdegårdsförening.

De pengar som återstod i kassan skänktes till ett antal föreningar i Torslanda.

Bo Erikson

- Avskrift ur "Hisingsbygd", Björlanda-Torslanda Hembygdsförenings årsbok år 2005 sid.5 -
/kw.

Kalendarium | Aktiviteter | Styrelsen | | Bilder | Till första sidan | Till index.
© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2006-11-01 wbr.