--------------------------FÖRSLAG TILL NY SIDA PÅ FÖRENINGENS VEBBPLATS ---------------------------------

MEDLEMSINFORMATION
Hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter:

Föreningen hanterar medlemmars personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens krav från den 25 maj 2018 (GDPR).

För att vår postgång och annat föreningsarbete skall fungera, behöver vi hantera vissa uppgifter om våra medlemmar.
Följande uppgifter sparas i medlemsregistret under tiden du är medlem:

Namn, postadress, medlemsavgift betald eller inte, födelsetid, de telefonnummer du lämnat oss samt e-postadress.

Genom inbetald medlemsavgift utgår vi från att du därmed godkänt att vi datalagrat dina uppgifter.

Om du lämnar föreningen tar vi bort dina uppgifter, vill du åter bli medlem får du ansöka på nytt.

Genom din anmälan till cirkel/kurs utgår vi från att du godkänner att Vuxenskolan eller annat bildningsförbund får deltagarförteckning från oss.

Vilka har tillgång till dina uppgifter? Ordförande, kasssör och medlemsansvarig.

Hur kan jag kontrollera att mina uppgifter är rätt? Genom kontakt med vår medlemsansvarige medlem@amhult-lyse.se
Ändrad adress eller felaktiga uppgifter anmäler du också till medlemsansvarige.

----------------------------------------------------------SLUT -----------------------------------------------------------
VARFÖR - M.M. I TEXT HÄR NEDAN

Texten ovan är tänkt att läggas ut på vår hemsida som information till våra medlemmar. Den grundar sig på texten nedan från Datainspektionen.

Nya dataskyddsförordningen påverkar dig som hanterar personuppgifter, exempelvis i en förening eller medlemsorganisation.

Här är fyra viktiga principer du bör känna till.

25 maj 2018 började GDPR, nya dataskyddsförordningen att gälla.
Den ersätter personuppgiftslagen PUL och har fått många att fundera kring sin hantering av personuppgifter.

Här är några viktiga riktlinjer som Datainspektionen tagit fram, för dig som exempelvis arbetar med en förening eller i en annan liten organisation med medlemmar.

 

Hantera personuppgifter i en förening - 4 principer!

Ändamålsbegränsning

Detta handlar om att ni bara ska samla in uppgifter för specifika ändamål och inte för att behandla uppgifterna senare för något annat.

Uppgiftsminimering

Ni ska bara ta in de uppgifter som verkligen är viktiga och relevanta för ändamålet.

Korrekthet

Uppgifterna ska stämma och uppdateras vid behov. Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.

Lagringsminimering

Spara inte personuppgifterna längre tid än vad som behövs. 

Källa: Datainspektionen.se

 

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-09-06 kw