Lyssnartips - vi tipsar om:  
     
  SR P4 sände 30/12 2015 ett program som berättade om Torslanda Flygplats.Vår ordförande Urban Jansson deltar i programmet med fakta. Länk här  
     
  I Torslanda Tidningen tipsades om en Podradio som i två avsnitt behandlade. Torslanda flygplats under andra värdskriget. Länk till del 1 - Länk till del 2  
     
  GAMLA LJUDINSPELNINGAR  
  - I hembygdsföreningens arkiv finns ljudupptagningar i form av intervjuver med äldre personer i gamla Torslanda och Björlanda.
Ljudupptagningarna är i formatet mp3 som inte kan läggas upp i Youtube. Däför konverteras dessa till mp4 istället.
I början av de flesta filmerna visas en eller några bilder på de som intervjuvas och platser som omtalas.

- De är sorterade i bokstavsordning på den intervjuvades förnamn.

- Ljudupptagningar från 2000-talet finns längst ner i listan.
 
     
  Intervju 1983 med Anna Pettersson.    Anna är född 1901 på Hälsö. Hon berättar bl.a. om sin konfirmation i Torslanda kyrka.
Mycket om vad som
hände på Hälsö också. Intervjuar gör Karl-Östen Sjöholm. Intervjun är gjord 1983-07-12, speltid drygt 49 minuter.
 
     
  Intervju 1955 med 86-årige Axel Johansson.    Axel är född i Nolvik och boende senare på Storegården i Björlanda.
Han berättar hur det var att växa upp på en gård samt nämner olika arbetsmoment på en gård. Bland annat arbete inför julen.

 
Okänd Intervjuare, speltid drygt 24 minuter.
 
     
  Intervjuv 1982 med Berta Olausson.    Berta är född 1900 och uppvuxen i Stora Tumlehed på gården som kallades Antons.
Hon var gift med Allan Olausson och de bodde på gården. De fick inga barn. Berta berättar om hur det var förr i tiden i Tumlehed och Torslanda.
Intervjuar gör Claes Kennroth via telefon 1982-11-21, s
peltid 1 timma och 2 minuter.
 
     
  Intervju 1980 med Carl Östgård.    Skollärare i Hovgårdens skola 1919-1959. Berättar om hur han kom som ung lärare till Björlanda
 och hur det var i skolans värd fram till då han gick i pension. Intervjun görs av Herman Hermansson,
aktiv politiker som bland annat suttit i riksdagen,
och Claes Kennroth 1980-09-27, speltid drygt 36 minuter.
 
     
  Intervju 1980 med 94-åriga bondehustrun Emma Samuelsson.   Intervjuvad i hemmet Hästevik Nordgård Torslanda, och hon berättar om om sin ungdom på gården där hon är född och
beskriver även andra delar av Hästevik. Intervjuvare är Claes Kennroth, speltid drygt 44 minuter.
 
     
  Intervju 1984 med Ernst Bremer.    Känd som "Smugglarkungen" från Kalvsund (Öckerö kommun) född 1886-02-16. Dock handlar inte intervjun om smugglarepoken,
de första 45 minuterna handlar om Torslanda och sedan om minnen från kriget t. ex. 1945 då han hamnade i fångenskap i Aberdeen.
Intervjuvare är Karl-Östen Sjöholm, speltid 2 timmar och 15 minuter.
 
     
  Intervju 1983 med Gunnar Karlsson i Hästevik Nordgård (kallad Nilses).    Gunnar är här 91 år och bor på Svartedalens sjukhem. Han berättar om minnen från Hästevik och första affären i Hjuvik.
Intervjuvare är Karl-Östen Sjöholm och Torsten Olsson, speltid drygt 31 minuter.
 
     
  Intervju troligen 1955 med 70-årige Henrik Henriksson född 1886 i Lunnegården i Björlanda, sedan 1919 boende i Fågevik Bramsegård. Henrik anger bland annat hur olika byar och föremål uttalades förr i tiden. Intervjuare okänd.  
     
  Intervju 1978 med 84-åriga skomakardottern Jenny Carlsson från Torslanda by (född 1894). Claes Kennroth intervjuar och de pratar i början om Torslanda by. Därefter visar han på bilder från olika gårdar i Torslanda och Jenny minns tillbaka.  
     
  Samtal med 89-årige bondsonen Knut Corneliusson från Nordgården i Torslanda by (född 1895). Intervjuar gör Claes Kennroth som frågar om gårdarna i Torslanda by och sedan går över till att fråga många allmänna frågor om hur det var förr i tiden.  
     
  Samtal 1984 med 76-årige f.d. komministern Knut Severin vid Torslanda kyrka 1938-1973. Karl-Östen Sjöholm intervjuar och de pratar om Severins uppväxt och hans tid i Torslanda. Severin berättar bland annat om flytten av den gamla prästgården till dagens läge i församlingshemmet. Han erkänner sig också som kvinnoprästmotståndare.  
     
  Samtal 1972 med Ludvig Berhardsson, 88 årig fiskare på Nötö (född 1882 i Röd). Inspelat i Centrumhuset Nolered 1972-03-29. Intervjuar gör Claes Kennroth som visar bilder från olika delar av Torslanda, som Ludvig berättar minnen om.  
     
Samtal 1984 med 82-åriga Märta Andersson "Märta i boa", dotter till handelsman Ludvig Wessberg och hans fru Antonia i Röd, Torslanda. Född 1902 i handelsbon. Claes Kennroth intervjuar och får Märta att berätta många minnen från Torslanda. Intervjun gjord 1984-04-07.
     
  Samtal 1980 med 90-årige bonden Olof Olsson på Lyse i Amhult, Torslanda (född 1890). Han var ägare av gården som numera är hembygdsgård. Claes Kennroth intervjuar.  
     
  Intervju 1984 med Peter Pettersson född 1912 i Hästevik. Peter är barnbarn till den gamle gästgivaren i Hästevik. Karl-Östen Sjöholm intervjuar.  
     
  Samtal 1980 med 96-årige bonden Petter Henriksson i Lunnegården i Björlanda. Herbert Hermansson och Claes Kennroth intervjuar. De talar om förr i tiden och avslutar med att prata om resor som Petter gjort.  
     
  Samtal 1985 med 79-årige Sigurd Johansson på Kalvsund (född 20 februari 1906). Karl-Östen Sjöholm intervjuar. De går bland annat igenom många olika lokala benämningar.  
     
  Samtal 1987 med 84-årige Sven Gustafsson (född 1903) i Röd Nordgård, Torslanda. Claes Kennroth intervjuar. De talar mycket om gården Röds Norgård. Sven var under sin tid häradsdomare och åkeriägare.  
     
  Samtal 1985 mellan Torsten Olsson, (före detta handlare i Hjuvik) och Karl-Östen Sjöholm om Hjuviks affär och äldre tider där.  
     
  Samtal 1984 med 84-årige torparsonen Viktor Emanuelsson från "Torpet" i Andalen (Båtsmanstorpet) i Torslanda. Han är född i Röd och har bott på flera ställen. Viktor är mycket kunnig om vad som hänt i Torslanda och känner många människor. Intervjuar gör Claes Kennroth.  
     
  Hur uttalas till exempel:    Tumlehed, Kvistljungeby, Fåglevik osv. i Björlanda och Torslanda?  
     
     
  LJUDINSPELNINGAR från 2000-talet  
     
  Samtal 2021 med 101-åriga Greta Vickberg, med rötter från Garnfot och Bulycke. Hon är uppvuxen i  Torslanda under somrarna i ungdomsåren. Samtalet skedde 2021-12-14 på Dicksons hus. Medverkar gör Urban Jansson och sonen Börje Vickberg.  
     
     
 

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2021-12-21 wbr