Våra sidor om flygepoken Torslanda flygplats, kommer du till här.

Här nedan lägger vi upp länkar till annat vi hittar om Torslanda flygplats.

Här finns Göteborgs Veteranflygsällskaps tidning "Aviatören" i PDF-format.

I nr.91-92 november 2013 på sidan 6 har man intressant skrivit om eldsjälen Kenneth Sköld,
som har haft en hel del anknytning till Torslanda flygplats.
I nr.88-89 på sidan 8 finns en artikel om Kurt Klausson 90 år 2012, där han berättar om sitt mycket intressanta flygarliv.

På andra ställen i Göteborg Veteranflygsällskaps tidningar finns andra artiklar om t ex livet i Blå Hangaren.

Här på YouTube finns en film tagen av Gösta Fraenckel på en av hans flygningar, starten är på Torslanda flygplats en del av flygplatsen samt omgivningarna är med, inte minst Blå Hangaren. Filmen har digitalicerats och publicerades den 15 aprill 2015. Gösta Andrée och Gösta Fraenckel företog en flygresa från Torslanda, Göteborg, via kontinenten, till Croydon i England. Andrée var flygförare och Fraenckel passagerare (som filmade resan). Färden påbörjades den 3/10 1932 och avslutades 29/10.

Här på YouTube en film som visar en del av Torslanda flygplats, framförallt personalen på fältet. Publicerad den 23 april 2015. En nordisk flygtävling som den 23/8 1934 hölls i Danmark. Vandringspriset vanns av svensken Lage Thunberg detta år. Filmat i Torslanda av Gösta Fraenckel.

 

 

 

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2016-08-13 kw