Länkar till filmer som visar vår bygd
 

 

 
 
Torslanda Flygplats del 1, av Urban Jansson 2016-11-10 (längd drygt 5min.).
Denna film beskriver de första åren av Torslanda Flygplats, som först kallades Göteborgs Flyghamn,
 
Torslanda Flygplats del 2, av Urban Jansson 2022-01-21 (längd 6,5 minut).
Denna film beskriver sista delen av flygepoken, fram till dess att Torslanda Flygplats lades ner 1977, och Landvetter nybyggda flygplats tog över.
 
Gamla vägen Torslanda kyrka mot Göteborg, av Urban Jansson 2016-10-11 (längd drygt 4 min.).
Jag tar er med på en resa från Torslanda kyrka ned till väg 155, för att visa hur den riktigt gamla vägen såg ut en gång i tiden. I slutet visar jag den delen som är original och finns kvar idag.
 
1962 Filmen om Syrhåla. Filmad och berättad av Tore Olofsson.
 
1937 Flygarträff. Nordisk flygweekend 12-13 juni. Aeroklubben i Göteborg arrangerade en nordisk flygarträff på Torslanda i Göteborg 12-13 juni. Träffen filmades av bl a Gösta Fraenckel. Första delen innehåller mycket bilder från Torslanda och därefter även en del från olika ställen i Göteborg.
 
1934 Nordisk flygarpokal. En nordisk flygtävling som den 23/8 1934 hölls i Danmark. Här ses en del av miljön i Torslanda och personal på flygfältet. Vandringspriset vanns av svensken Lage Thunberg detta år. Filmat i Torslanda av Gösta Fraenckel.
 


1932 En flygfärd
av Gösta Andrée (flygförare) och Gösta Fraenckel (filmade), som skildrar en flygning från Torslanda 3/10 via olika städer i Europa till Croydon i England och avslutades 29/10.

 


Torslanda - folket och gårdarna del 1.
Film om Torslanda bys olika gårdar. Vidare mot Tumlehed och avslutar i Sanden. Samtal med Jenny Eriksson, Artur Norin, Knut Corneliusson, Joel Jakobsson och Evald Holst. Filmen är gjord 1984 av Claes Kennroth, som också berättar. Speltid 46 minuter.

 


Torslanda - folket och gårdarna del 2.
Film som börjar i Lottkärr, där Joel Jakobsson visar slåtter med lie. Därefter lite om Torslanda kyrka, småskolan och Ludvig Wessbergs affär. Sedan går resan till Röd, Garnfot, Buur, Bua, Skogens gård, Amhult, Kärr, Andalen, Getryggen och Trånget (längs Gamla Hjuviksvägen), Hästevik, Hjuvik, Lilla Varholmen och Hällsvik. Samtal med Knut Severin, Ida Wessberg, Iris Nilsson, Evert Holst, Gunnar Adolfsson, Holger Pettersson. Filmen är gjord 1984 av Claes Kennroth, som också berättar. Speltid 1 timma 15 minuter.

 


Fisket förr i tiden och annat med bröderna Lindgren 2002. Intervju med bröderna Ragnar och Rune Lindgren från Norskog. Samtalar med Bo Eriksson och Werner Wessberg 2002. Filmat av Lennart Perldal. Speltid ca. 42 minuter.

 


Fisket förr i tiden i Hällsvik med Erik och Lennart Johansson 2002
. Intervju med Erik "Lennart" Johansson från Hällsvik (Lyngbo) om fisket förr i tiden. Intervjuar gör Bo Eriksson på Hembygdsgården 2002. Filmat av Lennart Perldal. Speltid ca.17 minuter.

 


Hembygdsgården exteriört 2002.
En kort film tagen på utsidan av hembygdsgården. Filmat av Lennart Perldal 2002. Speltid drygt 4 minuter.

 


Idrottens historia i Torslanda 1992.
Samtal om idrottens historia i Torslanda. Werner Wessberg leder samtal med Erik Danielsson, Bengt Tullock, Karl-Erik Olofsson och Stig Andersson. Inspelat på hembygdsgården 1992. Filmat av Lennart Perldal. Speltid drygt 41 minuter.

 


Jordbruket under 1900-talet
. Jordbruket under 1900-talet. Samtal med Werner Wessberg och Stig Andersson, samt visning av redskap, kärror och maskiner för jordbruket. Filmat av Lennart Perldal. Speltid drygt 37 minuter.

 


Hantering av skörden förr i tiden 1996.
Sven Bernhardsson och Werner Wessberg visar hur det gick till med hantering av skörden förr i tiden. Filmat av Lennart Perldal på Skarpetegen och hembygdsgården 1996. Speltid knappt 12 minuter.

 


Intervju med Joel Jakobsson i Lottkärr.
Intervju med Joel Jakobsson i Lottkärr genomförd av Werner Wessberg och Bo Eriksson. Filmat av Lennart Perldal. Speltid 26 minuter.

 


Bakning på hembygdsgården 1996
. Bakning på hembygdsgården Amhult-Lyse. Filmat 1996 av Lennart Perldal. Speltid knappt 4 minuter.

 


Besök på hembygdsgården från Bohusläns Museum 1996.
Besök av Christian Stadius från Uddevalla museum och lite annat från hembygdsgården. Filmat 1996 av Lennart Perldal. Speltid ca. 7,5 minuter.

 


Utställning om Torsvikens naturreservat 1996.
Utställning om Torsvikens naturreservat på Torslanda bibliotek 1996. Werner Wessberg guidar. Lennart Perldal filmar. Speltid drygt 9 minuter.

 


Besök 2002 på hembygdsgården av kyrkoherde Henrik Törnqvist och Rune Lindgren
. Kyrkoherden från Torslanda kyrka sjunger och Rune underhåller med sitt dragspel. Filmat av Lennart Perldal. Speltid närmare 50 minuter.

 


Hembygdsgårdens inventarier.
En film som visar vad som fanns på hembygdsgården i början av 2000-talet. Filmat av Lennart Perldal. Speltid drygt 45 minuter.

 


Gamla tider i Björlanda med Sven Bernhardsson 2009 del 1.
Werner Wessberg intervjuar Sven Bernhardsson 5 mars 2009 på hembygdsgården. Sven beskriver bland annat hur arbetet på en gård varierade över året. Filmat av Lennart Perldal. speltid 46 minuter.

 


Gamla tider i Björlanda med Sven Bernhardsson 2009 del 2
. Werner Wessberg intervjuar Sven Bernhardsson 12 mars 2009 på hembygdsgården. Sven pratar bland annat om brandsyn, dikning, påskfyrar, bygdegården och dialekter. Filmat av Lennart Perldal. Speltid knapt 30 minuter.

 


Arbete på hembygdsgården 2009.
En arbetsdag (torsdag) på hembygdsgården. Bland annat bygge av samlingslokalen. Filmat 2009 av Lennart Perldal. Speltid drygt 5 minuter.

 


Torslanda flygplats med Bo Eriksson 2003.
Torslanda flygplats historia berättas av Bo Eriksson, vars far var den förste chefen på flygplatsen. Inspelat mars 2003 av Lennart Perldal. Speltid drygt 41 minuter.

 


Björlanda kyrka 2006
. Visning med kyrkoherde Leif Eliasson och Sven Bernhardsson. Filmat 2006 av Lennart Perldal. Speltid drygt 41 minuter.

 


Torslanda kyrka 2004.
Visning med kyrkoherde Henrik Törnqvist och Sven Bernhardsson. Filmat 2 mars 2004 av Lennart Perldal. Speltid 25,5 minuter.

 


Intervju med Ivan Danielsson från Hällsvik 2009
. Medverkar gör också Kerstin Adner, Margareth Svensson och Werner Wessberg. Inspelat 5 februari 2009. Filmat av Lennart Perldal. Speltid drygt 1 timma.

 


 


 


 

Till första sidan

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2022-02-10 wbr.