Föreningens styrdokument är:     
        

Hembygdsgårdens olika ansvarsdelar

Vår gård, där vi alla verkar, vid olika tider, med olika aktiviteter och utifrån olika intressen, omfattar ju ett stort antal lokaler. För att inte tala om föremål. Denna ansvarsfördelning syftar till att någon eller några namngivna av oss, ikläder sig ansvaret för tillsyn av de olika lokalerna och föremålen. Ansvaret innebär INTE att man på egen hand åtar sig att underhålla nedan angivna lokaler. Vad man åtar sig är att ha koll på och initiera åtgärd i form av underhåll/rengöring eller annat för att lokalen skall förbli i brukbart och visningsbart skick. Det är ju ett lagarbete att hålla gården i stånd, med alla kulturföremål vi samlat.
    // UJ 2017-11-14
     

Enl. ritning nr.

Fartighetsdel Ansvariga

1

Vävstuga Gunn Adolfsson

2

Stall o fähus

Peter Svanberg / Sture Larsson

3, 4Verkstad Peter Svanberg / Sture Larsson
6, 8Utställning Fiskeredskap, Verktyg och Tvättstuga + Drängstuga Peter Svanberg / Sture Larsson
7B Utställning Större redskap och Kärror Peter Svanberg / Sture Larsson
5, 9Gårdsplan, Genomgång till vävstuga baksida samt kringområde. Peter Svanberg / Sture Larsson
7A Samlingslokal Urban Jansson / Gunvor Thorén
12 Bakstuga Ingela Thörsman / Birgitta Olausson
19, 20 Utställningskök, Loftet med möbler och redskap Gunn Adolfsson / Pia Magnusson
10, 11 + 13 -18 Grov o finingångar, Hall, Utställningsrum, Trappa och Kök

Anita Pütter / Inger Pettersson / Ingela Thörsman

21 Utställning äldre kläder

Ingela Thörsman

22, 23 Övre hall och bibliotek Lasse Andersson / Gunnel Sandgren / Ann Jansson
24 Kontor o arkiv o styrelserum + Arkiv i mjölkkällare Lasse Andersson / Gunnel Sandgren / Ann Jansson
25 Traktorgarage, vedbod, Traktor och Gräsklippare Ingemar Bladmyr
- Böcker och skrifter Pia Magnusson / Gunn Adolfsson / Gunnel Sandgren
- Datorer och nätverk Kjell Weber / Lasse Andersson
- Tomten och gräsmattan andra sidan vägen Urban Jansson / Ingemar Bladmyr
    
     
© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - uppdaterad 2020-10-28 wbr