Föreningens styrdokument är: Förbundets förslag på nya stadgar   
        

Hembygdsgårdens olika ansvarsdelar

Vår gård, där vi alla verkar, vid olika tider, med olika aktiviteter och utifrån olika intressen, omfattar ju ett stort antal lokaler. För att inte tala om föremål. Denna ansvarsfördelning syftar till att någon eller några namngivna av oss, ikläder sig ansvaret för tillsyn av de olika lokalerna och föremålen. Ansvaret innebär INTE att man på egen hand åtar sig att underhålla nedan angivna lokaler. Vad man åtar sig är att ha koll på och initiera åtgärd i form av underhåll/rengöring eller annat för att lokalen skall förbli i brukbart och visningsbart skick. Det är ju ett lagarbete att hålla gården i stånd, med alla kulturföremål vi samlat.
    // UJ 2017-11-14
     

Enl. ritning
nr.

Fartighetsdel Ansvariga

1

Vävstuga Birgitta Hansson / Anne-Marie Petersson

2

Stall o fähus

Göran Johansson / Peter Svanberg / Sture Larsson/ Jürgen Pütter

3, 4Verkstad Göran Johansson / Peter Svanberg / Sture Larsson/ Jürgen Pütter
6, 8Utställning Fiskeredskap, Verktyg och Tvättstuga + Drängstuga Göran Johansson / Peter Svanberg / Sture Larsson/ Jürgen Pütter
7BUtställning Större redskap och Kärror Göran Johansson / Peter Svanberg / Sture Larsson/ Jürgen Pütter
5, 9 Gårdsplan, Genomgång till vävstuga baksida samt kringområde. Göran Johansson / Peter Svanberg / Sture Larsson/ Jürgen Pütter
7A Samlingslokal Urban Jansson / Gunvor Thorén
12BakstugaIngela Thörsman / Birgitta Olausson
19, 20 Utställningskök, Loftet med möbler och redskapGunn Adolfsson / Pia Magnusson
10, 11 + 13 -18 Grov o finingångar, Hall, Utställningsrum, Trappa och Kök

Anita Pütter / Inger Pettersson / Ingela Törsman

21Utställning äldre kläder

Ingela Törsman

22, 23 Övre hall och bibliotek Lasse Andersson / Margaretha Svensson / Gunnel Sandgren / Ann Jansson
24Kontor o arkiv o styrelserum + Arkiv i mjölkkällare Lasse Andersson / Margaretha Svensson / Gunnel Sandgren / Ann Jansson
25 Traktorgarage, vedbod, Traktor och Gräsklippare Ingemar Bladmyr
- Böcker och skrifter Pia Magnusson / Gunn Adolfsson / Gunnel Sandgren
- Datorer och nätverk Kjell Weber / Lasse Andersson
- Tomten och gräsmattan andra sidan vägenUrban Jansson / Ingemar Bladmyr
© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2017-11-22 wbr